E-servisi · IT

Radionice za obuku organa vlade u oblasti elektronske uprave

Centar za program eUpravljanja u jugistočnoj Evropi (Center for eGovernance Program at Southeast Europe) je u svoj plan obuke uvrstio jedan skup od 5 radionica za obuku organa vlade u oblasti elektronske uprave, sa ciljem da se obezbede korisne sesije obuke za ministre, nadležne organe za razvoj eUprave, eksperte i javne/privatne institucije iz zemalja jugoistočne Evrope.

Ove radionice su organizovane u saradnji sa regionalnim ministarstvima/agencijama, Centrom za razvoj eUpravljanja (CeGD), Regionalnm savetom za saradnju (RCC) i UNDP.

Radionice pružaju odličnu priliku za unapređenje dalje saradnje između institucija nadležnih za razvoj elektronske uprave u jugoistočnoj Evropi i eksperata, a teme su vrlo interesantne i kvalitetno obrađene. INA Akademija finansira sve troškove eksperata i medijatora ovih radionica. Učešće na radionicama je besplatno, ali je ograničen broj mesta.

INA Akademija ima zadovoljstvo da vas pozove da učestvujete u radu radionice iz ovog skupa, koja će biti održana 19. marta 2009 u Beogradu.

Leave a Reply