IT · Telekomunikacije

Radovi na IP/MPLS mreži Telekoma Srbija

Telekom Srbije obaveštava korisnike da će se od 06.maja do 10.maja 2008. godine, u intervalu od 00:00 do 06:00h, obavljati radovi na IP/MPLS mreži Telekoma Srbija.

Zbog redizajna IP/MPLS mreže Telekoma Srbija, odnosno zbog promene internog protokola rutiranja u mreži, 06.maja i 07. maja 2008. godine u intervalu od 00:00 do 06:00h, dolaziće do povremenog otežanog rada i kratkotrajnih prekida saobraćaja korisnika IP/MPLS mreže.

Takođe, 08.maja, 09.maja i 10.maja 2008. godine, u intervalu od 00:00 do 06:00h, moguć je povremeni otežan rad korisnika.

Leave a Reply