IT · Telekomunikacije

Radovi na optičkom kablu na relaciji Pančevo-Perlez

Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. obaveštava korisnike da će se, 3. i 4. novembra 2008. godine, od 22.00h do 05.00h, vršiti radovi na optičkom kablu na relaciji Pančevo-Perlez.

U toku izvođenja radova, u okviru naznačenog vremena, tf pretplatnici koji su povezani na čvornu centralu „Opovo“, kao i na krajnje centrale Baranda, Sakule i Idvor, ostvarivaće pozive u okviru svog čvornog područja i u lokalu.
Njihova numeracija je: ČN Opovo/ 681000-682999; KN Baranda/ 686000-686999; KN Sakule/ 685000-685999; KN Idvor/ 676000-676999.

Pretplatnici sa krajnje centrale Sefkerin, sa numeracijom 684000-684999, ostvarivaće pozive samo u lokalu.

Leave a Reply