IT · Telekomunikacije

Radovi na promeni softverske verzije u tandem centrali „Zemun“

U tandem centrali „Zemun“, vršiće se radovi na promeni softverske verzije u sledećim vremenskim intervalima:

– u noći između 06. i 07. avgusta 2008. godine, u periodu od 22.00 h do 08.00 h,
– u noći između 07. i 08. avgusta 2008. godine, u periodu od 22.00 h do 06.00 h,
– u noći između 11. i 12 avgusta 2008. godine, u periodu od 22.00 h do 08.00 h,
– u utorak 12. avgusta 2008. godine, u periodu od 12.00 h do 18.00 h,
– u utorak 12. avgusta 2008. godine od 20.00 h
U toku izvođenja radova, u okviru naznačenog vremena, moguć je otežan telefonski saobraćaj za  pretplatnike centrale „Zemun“ sa sledećim numeracijama: 261xxxx, 210xxxx, 219xxxx, 316xxxx, 371xxxx, 373xxxx, 375xxxx, 377xxxx, 307xxxx, 100000 – 109999;  190000 – 199999; 8480000 – 8489999.

– u noći između 13. i 14. avgusta 2008. godine, u periodu od 00.15 h do 05.00 h.
U toku izvođenja radova, u okviru naznačenog vremena, očekuje se prekid telefonskog saobraćaja u trajanju od 20 minuta za pretplatnike sa sledećim numeracijama: 261xxxx, 210xxxx, 219xxxx, 316xxxx, 371xxxx, 373xxxx, 375xxxx, 377xxxx, 307xxxx, 100000 – 109999;  190000 – 199999; 8480000 – 8489999.

Leave a Reply