digitalna-skola
IT

Rang lista radova pristiglih na konkurs Digitalni čas

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obaveštava učesnike nagradnog konkursa Digitalni čas u školskoj 2012/2013. godini da je Komisija za rangiranje i izbor radova pristiglih na nagradni konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013. godini podnela ministarstvu Izveštaj o stručnoj oceni radova pristiglih na nagradni konkurs.

Na Konkurs je pristiglo 233 radova, od kojih je 51 rad predložen za nagrađivanje, dok je 229 radova predloženo za ulazak u sastav Elektronskog zbornika. Svi radovi podeljeni su u tri grupe, prema nastavnom predmetu na koji se odnose.

digitalna-skola

Iz grupe predmeta Matematika, računarstvo, informatika i tehničko obrazovanje prijavljeno je 90 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi 87 radova

· U grupi za društvene nauke i sport priloženo je 87 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi  86 radova.

· Iz grupe predmeta prirodnih nauka prijavljeno je 56 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi svih 56 radova.

Zaključak Komisije

Članovi Komisije su istakli da je nagradni konkurs „DIGITALNI ČAS“ u školskoj 2012/2013. godini  pokazao da se informacione i komunikacione tehnologije u sve većoj meri koriste u nastavi što je pokazatelj razvoja informatičkog društva kojem težimo.

Prigovori učesnika

Učesnici mogu da podnesu prigovor na rezultate Preliminarne liste rangiranja i bodovanja radova pristiglih na nagradni konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013. godini do ponedeljka, 17. juna 2013. godine do 12 časova na adresu elektronske pošte: [email protected]. Blagovremenim će se smatrati prigovori primljeni do navedenog datuma i časa.

Ministarstvo odlučuje o podnesenim prigovorima. Učesnici koji upute prigovor biće obavešteni putem elektronske pošte o odluci o prigovoru.

Po odlučivanju o svim pristiglim prigovorima, Ministarstvo donosi odluku o dodeli nagrada najkasnije do 19. juna 2013. godine i objavljuje je na sajtu Ministarstva www.mtt.gov.rs. Odluka o dodeli nagrada je konačna.

Više informacija mogu se dobiti putem telefona 011/20 20 200.

Leave a Reply