IT

Rast broja korisnika Interneta u BiH

Broj korisnika Interneta u BiH i dalje raste, pokazuje to posljednje istraživanje GfK BH Centra za istraživanje tržišta. Među građanima koji su stari od 15 godina pa naviše postotak korisnika je sada 35% (bio je 33% krajem 2008. godine), javlja Gfk.ba.

Pored ukupnog broja korisnika rastao je i broj domaćinstava sa Internet konekcijom, tako da on sada iznosi 29%, što i dalje nije veoma visoko ukoliko se zna da je taj postotak u susednim zemljama iznad 40%. Ipak, trend uvođenja Internet konekcije u BH domaćinstva će se nastaviti sa obzirom da približno svako deseto BH domaćinstvo, koje još uvek ne poseduje Internet u svom domu, razmatra mogućnost njegova uvođenja i to do kraja ove godine, a još 14% će to verovatno učiniti, mada ne tako skoro.

Kako je to slučaj sa većinom noviteta, tako su i Internet u prvom redu prihvatile mlađe generacije, posebno oni u uzrastu od 15 do 24 godine među kojima se njih gotovo ¾ služi internetom. Studenti i učenici su grupacija koja najviše od svih barem nekada se služi Internetom (84%), a slede ih stalno zaposleni među kojima oko polovine koristi ove usluge, dok među penzionerima nalazimo samo oko 4% korisnika. Iako je broj korisnika rastao i u FBiH i RS-u, on je ipak bio nešto veći u FBiH, pa je sada i razlika između ova dva entiteta nešto veća (41% naspram 26%), javlja Gfk.ba.

Slično se dogodilo i kada je reč o polu korisnika – tako je broj muških korisnika sada veći nego pre 6 mjeseci (sa 35% na 38%), ali porast broja žena korisnika Interneta ipak je bio nešto veći (skok sa 28% na 33%), ali i dalje muškarci čine više od polovine svih Internet korisnika u BiH, pokazuje ovo istraživanje GfK BH.

Kada je reč o učestalosti korišćenja Interneta treba napomenuti da od ukupnog broja korisnika u BiH polovina njih koristi Internet svaki dan i tu se slika nije bitnije promenila u odnosu na 2008. godinu. I ovde starost korisnika ima važnu ulogu jer što je neko mlađi to češće pristupa Internetu, ali važno je i to čime se netko bavi.

Tako oko 60% korisnika iz kategorije menadžera, preduzetnika, stručnjaka, ali i studenata i učenika Internet koristi na dnevnoj osnovi. Ono po čemu je BiH i dalje svojevrsni kuriozitet među zemljama CEE je činjenica da više od 20% korisnika Internetu pristupa iz Internet caffe-a u čemu su daleko ispred svih drugih zemalja u kojima je GfK sproveo ovo istraživanje, javlja Gfk.ba.

Leave a Reply