IT

Rast prihoda HP-a u drugom kvartalu

Kompanija Hewlett-Packard objavila je finansijske rezultate za svoj drugi fiskalni kvartal završen 30. aprila 2008. godine sa neto prihodom od 28,3 milijarde dolara, što je rast od 11 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 5 odsto kada se prilagodi kursnoj razlici.

U drugom kvartalu, ostvarena je operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u iznosu od 2,6 milijardi dolara i korigovana zarada po akciji od 0,80 dolara, što je rast u odnosu na 0,65 dolara u istom periodu prethodne godine. Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja bila je 2,8 milijardi dolara, sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,87 dolara, što je rast u odnosu na 0,70 dolara u istom periodu prethodne godine. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 172 miliona prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,07 dolara po akciji, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

„HP je ponovo imao snažan kvartal, podržan poboljšanjem našeg poslovanja. Sad, kada 70 odsto rasta prihoda dolazi izvan SAD, našem uspehu doprinela je velika potražnja na tržištima u razvoju”, rekao je Mark Hurd, predsednik i generalni direktor kompanije HP. „Naše finansijske perspektive pokazuju svoju snagu na globalnom tržištu.”

Prihod u regionu Amerike porastao je za 4 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 11,1 milijardu dolara. U oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, porastao je za 16 odsto i iznosi 11,9 milijardi dolara. Prihod je porastao za 16 odsto u azijsko-pacifičkom regionu i iznosi 5,2 milijarde dolara. Kada se ovi iznosi prilagode kursnoj razlici, prihod u regionu Amerike porastao je za 2 odsto, u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike za 6 odsto, a u azijsko-pacifičkom regionu za 7 odsto. Prihod izvan SAD u drugom kvartalu činio je 70 odsto ukupnih prihoda, pri čemu je prihod u BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) zemljama porastao za 26 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i čini 10 odsto ukupnog prihoda.

Grupa za personalne sisteme

Prihod Grupe za personalne sisteme (PSG) porastao je za 16 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 10,1 milijardu dolara. Broj isporučenih jedinica porastao je za 21odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od prenosnih računara porastao je za 31 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a od desktop računara ostao je isti. Prihod od komercijalnih proizvoda porastao je za 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je prihod od proizvoda namenjenih individualnim korisnicima porastao za 16 odsto. Operativni profit iznosio je 544 miliona dolara, odnosno 5,4 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 417 miliona (4,8 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine.

Grupa za grafiku i štampu

Prihod Grupe za grafiku i štampu (IPG) porastao je za 6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 7,6 milijardi dolara. U odnosu na prethodnu godinu, prihod od potrošnog materijala porastao je za 8 odsto, od komercijalnog hardvera za 6 odsto , dok je prihod od hardvera namenjenog individualnim korisnicima opao za 3 odsto. Isporučeno je 6 odsto više štampača u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je isporučeno 4 odsto više uređaja za krajnje korisnike i 9 odsto više uređaja za poslovne korisnike. Zamah u glavnim inicijativama za rast je nastavljen, sa stabilnim rastom u poslovima vezanim za grafiku i velika preduzeća. Operativni profit iznosio je 1,2 milijarde dolara, odnosno 16,2 odsto prihoda, u odnosu na 1,2 milijarde dolara (16,3 odsto prihoda) u odnosu na isti period prethodne godine.

Storidži i serveri namenjeni velikim preduzećima

Prihod od storidža i servera namenjenih velikim preduzećima iznosi 4,8 milijardi dolara, što je rast od 4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, vođen rastom prihoda od blade servera, koji iznosi 68 odsto, i rastom prihoda od storidža, koji iznosi 14 odsto. Rast prodaje storidža podstakla je XP serija visoke klase čiji rast iznosi 21odsto, i serija EVA srednje klase čiji je rast bio 17 odsto. U odnosu na isti period prethodne godine, prihod od standardnih servera nije se promenio. Prihod od ključnih poslovnih sistema porastao je za 7 odsto. Operativni profit bio je 655 miliona dolara, odnosno 13,7 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 452 miliona dolara, 9,8 odsto prihoda, u odnosu na isti period prethodne godine.

HP usluge

Prihod od HP usluga porastao je za 12 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 4,6 milijardi dolara. U odeljenju za tehnološke usluge prihod je porastao za 10 odsto; konsultantske usluge i usluge integracija porasle su za 14 odsto i 15 odsto, respektivno, u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni profit bio je 508 miliona dolara, odnosno 11 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 449 miliona dolara (10,9 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine.

HP softver

Prihod od HP softvera porastao je za 28 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 727 miliona dolara, a na njega je najviše uticao rast u odeljenju za optimizaciju tehnologije poslovanja od 36 odsto. Operativni profit bio je 93 miliona dolara, odnosno 12,8 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 7 miliona dolara, 1,2 odsto prihoda, u istom periodu prethodne godine.

Finansijske usluge

Prihod od HP finansijskih usluga iznosi 685 miliona dolara, što je rast od 25 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Obim finansiranja i neto vrednost portfolija porasli su za 15 odsto, odnosno 14 odsto, respektivno, u odnosu na isti period prethodne godine. Operativna margina bila je 6,9 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 6,5 odsto u istom periodu prethodne godine.

Upravljanje aktivom

HP je ostvario 4,8 milijardi dolara novčanog toka od poslovanja u ovom kvartalu. Inventar je dostigao vrednost od 7,7 milijardi dolara. Vrednost potraživanja iznosi 13,6 milijardi dolara, a vrednost računa prispelih za naplatu iznosi 12,4 milijarde dolara. HP je isplatio dividende u iznosu od 0,08 dolara po akciji u drugom kvartalu za šta je upotrebljeno 197 miliona dolara gotovog novca. HP je iskoristio 2,8 milijardi dolara gotovog novca u drugom kvartalu da otkupi oko 66 miliona običnih akcija sa slobodnog tržišta. HP je kvartal završio sa 11,8 milijardi dolara bruto gotovine, što uključuje gotovinu i ekvivalente gotovine u vrednosti od 11,6 milijardi dolara, kratkoročne investicije od 56 miliona dolara i određene dugoročne investicije od 117 miliona dolara.

Perspektiva

HP procenjuje da će prihod u trećem kvartalu fiskalne 2008. godine iznositi između 27,3 i 27,4 milijarde dolara.

Očekuje se da u trećem kvartalu fiskalne 2008. godine prihod korigovane zarade po akciji po standardnom metodu knjiženja bude od 0,76 do 0,77 dolara, a po nestandardnom metodu knjiženja bude od 0,82 do 0,83 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja, koji iznose oko 0,06 dolara po akciji, prvenstveno vezanih za amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

HP procenjuje da će prihod u fiskalnoj 2008. godini iznositi 114,2 do 114,4 milijarde dolara, što je više u odnosu na ranija predviđanja od 113,5 do 114 milijardi dolara.

Očekuje se da po standardnom metodu knjiženja (GAAP) prihod korigovane zarade po akciji u fiskalnoj 2008. godini bude između 3,30 i 3,34 dolara, a po nestandardnom metodu knjiženja između 3,54 i 3,58 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,24 dolara po akciji, prvenstveno vezanih za amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

Više informacija o HP-ovim kvartalnim prihodima, uključujući dodatne finansijske analize i pregled zarade, dostupno je na HP-ovoj web lokaciji za investitore na adresi www.hp.com/investor/home.

HP-ova konferencija o zaradi u drugom kvartalu fiskalne 2008. godine dostupna je u zvučnom obliku na adresi www.hp.com/investor/q22008webcast.

* Neto prihod za drugi kvartal porastao je za 11 odsto, odnosno za 2,7 milijardi dolara u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 28,3 milijarde dolara
* Operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u drugom kvartalu porasla je za 22 odsto na 2,6 milijardi dolara, a zarada po akciji na 0,80 dolara, u odnosu na 0,65 dolara pre godinu dana
* Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja u drugom kvartalu porasla je za 22 odsto na 2,8 milijardi dolara; zarada po akciji na 0,87 dolara, u odnosu na 0,70 dolara pre godinu dana
* Rekordni protok gotovine od poslovanja 4,8 milijardi dolara
* 2,8 milijardi dolara od ponovne kupovine akcija

Leave a Reply