IT

Rast prodaje PC-ja u prvom kvartalu na tržištima Srbije i Hrvatske, Slovenačko tržište pokazuje pad

Na tržištima personalnih računara u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, u prvom tromesečju 2008. prodato je ukupno 220.251 personalnih računara ili 42 posto više nego u istom kvartalu 2007. To su zbirni podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta personalnih računara u te tri zemlje koje je sprovela analitička kuća IDC Adriatics.

Najveći rast broja isporučenih PC-a u prvom kvartalu 2008. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabeleženo je u Srbiji, za 78 posto. Na tom tržištu je ujedno prodat i najveći broj računara od tri posmatrane zemlje. Isto tako, u Hrvatskoj prodaja računara porasla je za 45 posto, dok je tržište u Sloveniiji pokazalo pad od 10 posto. U Hrvatskoj i Srbiji najdinamičniji segment PC tržišta bio je segment prenosnih računara (notebooks), čiji je rast bio znatno veći od povećanja obima ukupnog tržišta.

Srbija

Na PC tržištu Srbije, IDC je u prvom tromesečju ove godine zabeležio isporuku od ukupno 100.215 personalnih računara ili čak 78 posto više nego u istom kvartalu prethodne godine. I na ovom tržištu, izuzetan rast zabeležen je u plasmanu prenosnih računara, od čak 97 posto. Ipak najveću prodaju pokazali su stoni računari sa 68.453 komada i rastom od 72 posto. Takođe je bilo prodato 30.268 notebook-a, a servera 1.494 komada.

Stoni računari čine 68 posto ukupnog PC tržišta te zemlje, prenosni računari 30 posto, a x86 serveri preostalih 2 posto tržišta.

Uspešnu prodaju stonih računara pospešila je saradnja sa veleprodajama, kao što su Maxi, Metro, Tempo i Megastor. Povećana potražnja za prenosnim računarima ostvarena je na temelju nižih cena i performansama koje su u rangu stonih računara.

Com Trade je na vodećem položaju po broju isporuka PC-a, na drugom mestu nalazi se HP, dok je na trećem mestu Fujitsu Siemens.

Hrvatska

U Hrvatskoj je u prvom tromesečju 2008. isporučeno 83.179 personalnih računara ili čak 45 posto više nego u istom periodu prethodne godine, pokazuju rezultati kvartalnog istraživanja analitičke kuće IDC Adriatics. Prodaja računara je znatno porasla u segmentima prenosnih računara, dok su stolni računari i serveri pokazali približno jednak rast. Isporučena su 42.265 notebook-a uz rekordno povećanje od čak 93 posto, dok je brojka od 39.149 prodatih stonih računara obeležena skokom od 16 posto. Tržište x86 servera poraslo je 18 posto, uz ukupnu isporuku 1.765 jedinica.

Prodajni rezultati u segmentu prenosnih računara povezani su sa snažnom potražnjom u sektoru maloprodaje. Javni tenderi u sektorima telekomunikacija, komunalnih službi, bankarstva, državne administracije i industrijske proizvodnje uzroci su rasta plasmana stonih i prenosnih računara na domaćem PC tržištu.

Gledano po udelima prema tipu, najveći deo tržišta u Hrvatskoj preuzeli su prenosni računari, čiji udeo u ukupnim isporukama iznosi 51 posto. Udeo stonih računara pao je na 47 posto tržišta. Tržišni udeo x86 servera iznosio je nešto više od 2 posto.

Vodeći distributer računara na hrvatskom tržištu u prvom kvartalu 2008. bio je HP, drugu poziciju zauzela je M San Grupa, dok je na trećem mestu Acer.

Slovenija

U Sloveniji, u prvom kvartalu ove godine, IDC je registrovao isporuku od ukupno 36.857 personalnih računara ili 10 posto manje nego u istom periodu 2007. Pad prodaje zabeležen je u svim segmentima tržišta, pa je tako segment stonih računara pao za 10 posto, segment prenosnih računara za 11 posto i segment servera za 3 posto. Tako je u prvom tromesečju 2008. bilo isporučeno 15.028 prenosnih računara, 20.513 stonih računara i 1.316 servera.

Primat na slovenskom tržištu preuzela je distribucija stonih računara koja čini 56 posto ukupnog PC tržišta zemlje. Tržišni udeo prenosnih računara je 41 posto, dok preostali deo otpada na isporuke x86 servera.

Prvi kvartal 2008. u Sloveniji bio je obeležen visokom inflacijom, velikim padom slovenskog berznog indeksa, najavljenim štrajkovima sindikata i opštem rastu životnih troškova. Sve je to uticalo na pad poverenja potrošača i poslovnih subjekata, što se odrazilo padom potražnje i skladno tome, slabijim prodajnim rezultatima u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Vodeće mesto na slovenskom tržištu po ostvarenim rezultatima još uvek pripada HP-u, sledi Lenovo, dok je na trećem mestu Comtron.

Leave a Reply