IT

Rast sigurnosnih pretnji za mobilne uređaje

U sklopu istraživanja o sigurnosti mobilnih uređaja koje je sprovela kompanija F-Secure među korisnicima Interneta u uzrastu od 20 do 40 godina, pokazalo se da njih 86% nema postavljen nikakav sigurnosni softver na svojim mobilnim uređajima.

Istovremeno, većina njih je svesna potencijalnih bezbednosnih problema pa tako samo njih 21% smatra Bluetooth veze sigurnima, dok ih je 15% mišljenja da bežične komunikacije uopšteno predstavljaju siguran način komuniciranja. Od svih ispitanih, 28% koristi mobilne uređaje za pristup Internetu.

Ovo su samo neki podaci iz istraživanja sprovedenog u januaru ove godine na ispitanicima iz SAD-a, Kanade, Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Iako je broj pretnji za mobilne platforme još uvijek relativno mali, do sada je zabeleženo 400 virusa za tzv. pametne telefone, a sigurnosni stručnjaci su saglasni da ubrzo možemo očekivati i intenzivnije iskorišćavanje mobilnih uređaja za izvođenje online napada.

Leave a Reply