IT

Rast slovenačkog IT tržišta

Slovenačko tržište IT usluga na kraju 2007. godine doseglo je vrednost od 290 miliona dolara, što je u odnosu na 2006. godinu rast od nešto više od deset posto, objavila je slovenska podružnica analitičarske kuće IDC. Sličnu se stopu rasta može očekivati do 2011. godine.

Uprkos zrelosti slovenačkog tržišta IT i tržište IT usluga i dalje su usmereni pre svega na potporne usluge, objašnjavaju stručnjaci IDC-a u svojoj studiji o slovenačkom IT tržištu do 2011. godine. Ocenili su da će do kraja prošle godine hardversko-softverska uslužna dealtnost dosegnuti udel na tržištu od 28 posto.

Sistemska integracija kao jedna od profitabilnijih delatnosti za ponuđače IT usluga dosegla je udeo od 23 posto, a područje internog i spoljnog pružanja usluga je uprkos činjenici da je u 2006. godini najbrže raslo u 2007. predstavljati tek 12 posto tržišta.

Slično kao i u mnogim državama srednje i istočne Europe, i u slovenačkim firmama se koncept spoljnog  izvođenja celokupne IT infrastrukture tek mora uhodati“, kaže direktor slovenske podružnice IDC-a Boštjan Klajnščak.

„Jedine kompanije koje su celokupan informacioni sistem prepustile spoljnim izvođačima su velike kompanije sa firmama ćerkama, koje takve usluge nude, odnosno preduzeća sa dugogodišnjom saradnjom i posledičnim poverenjem u „svog“ ponuđača usluga“, misli Klajnščak i dodaje da se zadobijanje poverenja onih koji u velikim kompanijama zaista odlučuju o outsourcingu pokazalo kao težak zadatak, čak i za veće IT ponuđače.

Zrelost slovenačkog tržišta IT usluga najbolje je vidljiva u borbi za tržišižne udele. Iako je u 2006. praćeno preko 100 ponuđača usluga, najveća trojka Hermes Softlab, SRC.SI i S&T Slovenija su zadržali svoje položaje. Štaviše, među prvih deset uspele su da se probiju samo dve nove IT firme.

Najveći investitori u IT usluge su telekomunikacine, bankarske i proizvodne firme, i oni su u 2006. kao i u 2007. predstavljali skoro trećinu ukupne potrošnje IT usluga. Među potrošačima još treba spomenuti je vladin sektor, koji po veličini ukupne potrošnje nadmašuje sve ostale pojedinačne sektore tržišta.

Leave a Reply