IT

Rast upotreba IKT u 2010. godini

Republički zavod za statistiku (RZS) je 13. septembra u PKS predstavio rezultate statističkog istraživanja “Upotreba Informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji u 2010. godini“. Prof. dr Dragan Vukmirović direktor RZS je prikazao osnovne nalaze o upotrebi IKT u domaćinstvima/pojedincima i predizećima.

U Srbiji 50,4% domaćinstava ima računar i 39% domaćinstava ima Internet priključak. Broj računara je povećan u odnosu na predhodnu godinu za 3,6%, a broj Internet priključaka za 2,3%. U Evropskoj uniji u proseku 71% domaćinstava koristi računare, a 65% koristi Internet. Srbija je u pogledu broja računara u domaćinstvima iza Hrvatske i Makedonije, a nešto ispred Grčke, Rumunije i Bugarske. Po broju korisnika širokopojasnog pristipa Internetu Srbija je sa 23% korisnika poslednja u Evropi.

Svakog dana računar koristi 2.280.000 lica u Srbiji i to je porast za 200.000 korisnika u odnosu na prošlu 2009. godinu. Svakog dana Internet koristi preko 1.700.000 lica, a to je porast od 250.000 novih korisnika. Oko 280.000 lica je kupovalo i poručivalo robu i usluge preko Interneta, taj broj povećao se samo za 16.000 korisnika.

U Srbiji 97,8% preduzeća sa 10 i više zaposlenih ima računare i 96,8% koristi Internet prikljućak, a među njima 67,5% ima veb prezentaciju i 64% je koristi za predstavljanje svojih proizvoda, usluga i cenovnika.

Ukupni pogled na rezultate istraživanja pokazuje da je za godinu dana, došlo do izvesnog porasta broja korisnika računara i Interneta, ali da je rast bio ograničen zbog delovanja krize u kojoj je u Srbiji 2009 došlo do pada IT tržišta za 27%.

Broj onih koji svaki dan koriste računar se povećao za 200.000, a za 250.000 je veći broj onih koji svaki dan koriste Internet.

Leave a Reply