Internet · IT

Rast upotreba IKT u Republici Srbije

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 9. oktobra prezentaciju rezultata istraživanja o upotrebi informaciono komunikacione tehnologija (IKT) u Republici Srbiji u 2007. godini. Ovo istraživanje  je sproveo Republički zavod za statistiku a po metodologiji EUROSTAT. Rezultate istraživanja  je prezentirao dr Dragan Vukmirović direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Istraživanje je pokazalo da je u odnosu na podatke iz 2006. došlo do pozitivnog razvoja i rasta primena IKT. Rast upotrebe IKT se ogleda u sledećim činjenicama: U Srbiji 34% domaćinstava koristi računare a to je za za 7,5% više nego prethodne godine. Internet koristi 26,3% domaćinstava a to je za 7,8% više nego prethodne godine. Računare koristi 41,2 % građana što je više za 4,5%  i isto tako 34,7% građana je koristilo Internet a što je za 3% više nego prethodne godine. Istraživanje je pokazalo da 97,7 % preduzeća koja zapošljavaju 10 i više radnika  koristi računare i da 90,6% preduzeća ima Internet priključak.

Srbija se i pored rasta nalazi znatno ispod nivoa primena IKT u zemljama EU. Naime, u zemljama EU u proseku 60% domaćinstava poseduje računar i 49% domaćinstava ima priključak na Internet.

Izneti podaci su poslužili za vrlo sadržajnu diskusiju o stanju informatizacije u Srbiji. Očigledan je trend kretanja ka informacionom društvu ali taj proces usporavaju: odsustvo državnih podsticajnih mera, nepostojanje i neprimenjivanje nekih propisa i standarda, siromaštvo u velikom delu privrede i pojedinim kategorijama stanovništva, neobučenost i nemotivisanost za primene IKT kod velikog broja stanovnika, nerazvijenost elektronskih servisa i dr.

Ocenjeno je da rezultati isatraživanja mogu da budu vrlo inspirativni i podsticajni za aktivnosti obrazovnih institucija, IKT kompanija, državnih organa, medija i dr.

Leave a Reply