Događaji · IT

RATEL-a dodelio sertifikat Institutu IRITEL AD za uređaj FM-MSAN

Istraživačko razvojni institut IRITEL AD Beograd dobio je tehničku dozvolu – sertifikat za pristupni uređaj FM-MSAN (FM 8×2). Namena ovog uređaja je povezivanje analognih i digitalnih, lokalnih i udaljenih korisnika preko komutacionih centara i iznajmljenih linija.

Pri povezivanju na ATC može se koristiti interfejs V5.2 i tada je kapacitet do 2400 pretplatnika. Uređaj ima mogućnost prospajanja kanala za do 64 linka E1. Posebno je važno omogućavanje prenosa Ethernet-a preko postojećih linkova E1.

Leave a Reply