IT

RATEL poziva internet provajdere da prijave korišćenje radio-frekvencija u nelicencnim opsezima

Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“ broj 28/13) propisuje obavezu operatora da prijave korišćenje radio-frekvencija u sledećim opsezima:

ratel
– 2400 – 2483,5 MHz, 5470 – 5725 MHz i 5725 – 5875 MHz (Obrazac ERFOO1),
– 72 – 76 / 82 – 86 GHz (Obrazac ERFOO2),
– CB radio-stanice (Obrazac ERFOO3).

 

One thought on “RATEL poziva internet provajdere da prijave korišćenje radio-frekvencija u nelicencnim opsezima

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema clanu 3. stav 1. Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja (http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik_o_opstem_ovlascenju_za_frekvencije_SG2813.pdf), Republička agencija za elektronske komunikacije(u daljem tekstu: Agencija) sprovodi postupak evidentiranja lica koja imaju pravo korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja na način i pod uslovima koji su uređeni u Prilogu 2 (u daljem tekstu: Imalac prava), a po stavu 2. ovog clana, Agencija objavljuje na svojoj internet stranici podatke o evidentiranim Imaocima prava i druge podatke od značaja za korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja (http://registar.ratel.rs/sr/reg215).

  Odredbe o korišćenju radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja iz clana 96.
  Zakona o elektronskim komunikacijama (http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_komunikacijama.html) glase:

  “Ako postoje zanemarive opasnosti od smetnji ili se radi o usklađenim radio-frekvencijskim opsezima, a naročito ako je to u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama, radio-frekvencije se koriste po režimu opšteg ovlašćenja.

  Svako lice ima pravo na korišćenje radio-frekvencija koje se prema planu namene koriste po režimu opšteg ovlašćenja.”

  Agencija bliže uređuje način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, u skladu sa sporazumima i preporukama iz stava 1. ovog člana.”

  Medjutim, ove zakonske odredbe ne daju ovlascenje Agenciji da sprovodi postupak evidentiranja lica (svih lica, po stavu 2. navedenog clana, prim. D. P.) koja imaju pravo korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja na način i pod uslovima koji su uređeni u Prilogu 2.

  Valja se i ovom prilikom podsetiti da u Zakonu o državnoj upravi (http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=173642) clan 16. stav 2. glasi:

  “Ministarstva i posebne organizacije ne mogu propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom.”

Leave a Reply