Događaji · E-servisi · IT

Razmatran Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije organizovali su 4. septembra okrugli sto “Šta nudi i šta nedostaje u Predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti”.

Saša Janković, Zaštitnik građana je izneo uverenje da je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti urađen u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti ali da će njegova primena tražiti mnogo truda jer skoro 95% službenika nije svesno da li je to što sada rade sa ličnim podacima saglasno sa normama o zaštiti podataka o ličnosti.

Prof. dr Vladimir Vodinelić je predstavio osnovna načela na kojima su u Predlogu zakona regulisani prikupljanje, obrada, zaštita podataka o ličnosti.

Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja je u cilju preciznijeg regulisanja prava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti predložio amandmane na član 40 i član 45 predloga zakona.

Aleksandar Pavić iz NVO “Za život bez žiga” je zatražio pooštravanje kaznenih odredbi i ukazao i na niz novih vidova ugrožavanja privatnosti kao što su: centralizovanje zdravstvenih podataka, skladištenje biometrijskih podataka i podataka iz video nadzora i dr.

Učesnici su ukazali i na niz drugih pitanja vezano za odredbe iz Zakona kao što su: status “jednog unosa podataka” za sve aplikacije e-uprave, pravo građana da traži brisanje “negativnih podataka”, potreba primena standarda ISO 27000 pri vođenju baza podataka, koliki je životni ciklus ličnih podataka, potreba donošenja Zakona o tajnosti podataka, onemogućavanje donošenja rešenja i odluka u uslovima primene samo automatizovane obrade ličnih podataka (član 9), korišćenje “naročito osetljivih podataka” radi izvršenja zakonskih i ugovornih obaveza (član 16), detaljnije regulisanje iznošenja ličnih podataka u inostranstvo i dr.

Učesnici okruglog stola su podržali donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dogovorili se da se Ministarstvu pravde kao predlagaču Zakona upute izneti amandmani i pitanja koja su od interesa za primenu Zakona.

Leave a Reply