E-servisi · IT

Razvoj elektronske uprave ključan u reformi državne uprave

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije Nevena Karanović izjavila je danas da će integrisani informacioni sistem biti uveden u naš zdravstveni sistem do kraja 2015. godine, pri čemu smo sada na polovini tog puta.
Karanović je na panelu „E-uprava u Srbiji – kako do jeftinije i efikasnije državne uprave”, koji je danas održan u hotelu “Hajat”, ukazala na to da je Republički zavod za zdravstveno osiguranje izgradio potpunu informatičku mrežu i da je sposoban za to da u vrlo kratkom roku građanima pruži podatke i usluge.

Prema njenim rečima, građani Srbije će najverovatnije do kraja iduće godine moći u svojim domovima zdravlja da koriste “elektronski karton”, odnosno “elektronsku knjižicu”, u kojoj će biti svi podaci koji su potrebni lekaru i pacijentu.

Takav karton već postoji u domovima zdravlja u Kraljevu, Valjevu i Zrenjaninu, dodala je Karanović i objasnila da razvoj elektronske uprave, koja će pružati usluge prilagođene građanima i privredi na racionalniji i ekonomičniji način primenom informacionih tehnologija, predstavlja ključni element reforme državne uprave koja je u toku u Srbiji.

Savetnik u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Saša Pivalica naveo je da je elektronska uprava odgovorna, efikasnija, transparentnija i da pokazuje koliko država brine o građanima.

Državni sekretar ovog ministarstva Boris Barjaktarović rekao je da je uvođenje informaciono-komunikacione strukture za jednu zemlju važno koliko i izgradnja puteva, mostova i vodovoda.

On je podsetio na to da je počela izrada zakona o elektronskom dokumentu, i napomenuo da bi u naredne četiri godine svih 20 osnovnih servisa uprave trebalo da dostignu nivo potpune elektronske obrade zahteva.

Generalni direktor “Majkrosofta Srbije” Vladan Živanović istakao je da je svuda u svetu informatička funkcija strateški važna, i ukazao na značaj mogućnosti, znanja i iskustva koji se mogu iskoristiti pomoću ispravne tehnologije u primeni rešenja za olakšavanje života svih građana.

Registrator Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Miladin Maglov naveo je da u ovoj agenciji, prvi put kod nas, postoji jedinstvena centralizovana baza podataka, u kojoj su podaci o približno 330.000 privrednih subjekata.

On je rekao da će Agencija upotrebom elektronskog potpisa nastojati da na sveobuhvatan i jedinstven način otpočne sa primenom novih elektronskih procedura.

Maglov je takođe najavio i projekat koji bi uskoro trebalo da usvoji Vlada Srbije pod nazivom “jednošalterski sistem”, koji ima za cilj da pomogne privrednim subjektima da na jednostavan način pokrenu biznis u Srbiji.

Teme današnjeg panela bile su E-uprava kao ključni element reforme državne uprave u Srbiji, neophodni preduslovi za institucionalnu primenu elektronskog potpisa, pozitivan uticaj efikasne administracije na privlačenje stranih investicija, kao i infrastrukturni preduslovi za veći prodor interneta i informacionih tehnologija u Srbiji.

One thought on “Razvoj elektronske uprave ključan u reformi državne uprave

 1. Slobodan Krstic

  Zakon o elektronskom poslovanju na prvom mestu

  Trgovina, kao ni ostali fundamentalni društveni procesi se ne mogu kvalitetno razvijati bez ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU.

  Elektronska trgovina mora biti zakonski regulisana, to je neophodno, ali se to ne mora sprovesti ZAKONOM O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI. Gubimo suviše vremena razmišljajući eKlasterski. Treba da budemo racionalniji i mnogo efikasniji i da razmišljamo eGlobalno, baš onako kako smo počeli da razmišljamo negde 2000.godine, pa naprasno prestali bez pravih argumenata.

  Pogledajte linkove:

  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=18859
  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=19315
  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=11316
  http://www.esrbija.net/showthread.php?t=42
  http://www.esrbija.net/showthread.php?t=121
  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=20520

  Po nekada nerešivi praktični problemi koji se javljaju u automatizaciji kancelarijskog poslovanja između internih procesa jednog preduzeća primenom elektronske dokumentacije, su pored ostalog posledica nedefinisane zakonske regulative u oblasti elektronskog poslovanja. Eksterno elektronsko poslovanje preduzeća se ne može kvalitetno obavljati, a da se prethodno ne usklade svi elementi zakonom regulisani međuprocesni tokovi internog elektronskog poslovanja. Mora postojati potpuna harmonizacija elektronskog poslovanja unutar preduzeća sa elektronskim poslovanjem između preduzeća. Tu harmonizaciju može da obezbedi isključivo i samo jedinstveni ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKOM POTPISU, koji će pored ostalog da obuhvati i sve potrebne elemente za definisanje ELEKTRONSKOG DOKUMENTA. Dobro definisanim ovim zakonom neće biti potrebno donositi pojedinačne zakone kao što su ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI itd. To je najefikasniji i najracionalniji put za brzo uključenje Srbije u eEvropu. Pogrešno je shvatanje da je EU svojim preporukama i direktivama Srbiji nametala bilo kakve striktne puteve u e-zakonskoj regulativi. To je samo pogrešno tumačenje onih koji ne znaju ili ne žele da razmišljaju racionalno i efikasno.
  Definisanje buduće e-zakonske regulative u Srbiji mora mnogo više da konsultuje stručnjake koji se praktično svakodnevno susreću i rešavanju e-probleme poslovanja svojih preduzeća, a manje da se raspravlja na akademskim nivoima koji uglavnom odstupaju od realnosti i pretvaraju se u dugotrajne besplodne i neefikasne diskusije bez pravih konkretno primenljivih zaključaka.

Leave a Reply