IT

Razvoj IKT izazov za poštansku industriju

Pošta Srbije je, zahvaljujući potpunoj informatizacija i integracija različitih tehnoloških rešenja, spremna za izazove koje će u budućnosti doneti ubrzani razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kazao je danas v.d. generalnog direktora ovog preduzeća Goran Ćirić.

Na biznis forumu ”Kako se nositi sa digitalnim svetom’‘, koji se održava u okviru plenarne skupštine organizacije ”PostEvropa”, Ćirić je istakao da je osnovna karakteristika digitalnog okruženja Pošte Srbije razvoj integralnog i informacionog sistema koji pokriva svaki poslovni ili uslužni proces u Pošti.

Taj sistem se sastoji iz dve velike celine – Poštansko tehnološkog informacionog sistema (PostTis) i informacionog podsistema za upravljanje poslovnim porcesima (PostSAP).

PostTis predstavlja jedan od najvećih realizovanih IT projekata u Srbiji, koji su stručnjaci Pošte razvili sopstvenim snagama, rekao je on na međunarodnom skupu, koji je okupio više od 150 predstavnika poštanskih uprava iz Evrope i sveta.”Projekt PostTis obezbeđuje potpunu podršku osnovnoj delatnosti – automatizovan i integrisanje prijem, preradu, uručenje i praćenje pošiljaka, poštansko – finansijske usluge, naplata komunalnih usluga, bankarsko poslovanje, platni promet, međunarodni transfer novca…”, naveo je Ćirić.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući informacionom podsistemu u domenu Postekspres usluge, moguć je ne samo prijem zahteva na šalterima pošta, putem kol centra ili interneta, sve do praćenja rada dostavljača, a i korisnici mogu da prate status svoje pošiljke.

Ćirić je kazao da je glavni izazov za sve pitanje na koji način se može upravljati decentralizovanim sistemom, ali i na koji način se može pratiti realizacija usluga i optimizacija troškova.

Odgovor Pošte Srbije je potpuna informatizacija svih tehnoloških segmenata i potpuna integracija različitih tehnoloških rešenja, rekao je on i dodao da je na principu informatizacije i integracije baziran razvoj glavnih poštanskih centara u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, koji će međusobno biti povezani optičkom mrežom.

To će, kako je istakao, omogućiti da u poštansko-logističke centre stignu informacije o tome koja vrsta i količina pošiljaka pristiže i pre nego što one fizički stignu u centar.

Značajna karakteristika Pošte je i potpuna informatizacija koja se ogleda u razvoju sopstvene IKT mreže – PostNet i PTTnet

Zahvaljujući savremenim tehnologijama u Pošti Srbije, građani su na šalterima mogli da trguju akcijama javnih preduzeća, ali i da podnesu zahteve za povraćaj imovine, objasnio je Ćirić.

On je podsetio da je, zahvaljujući usluzi PostEksport, stimulisan izvoz malih i srednjih preduzeća, koji umesto sedam sada treba da obezbede samo jedan, elektronski dokument.

Pošta Srbije je takođe doprinela razvoju elektronske uprave, a to je povećalo ne samo poverenja građana i privrede, nego i Vlade Srbije, naveo je Ćirić.

On je istakao da je značajan element digitalnog okruženja Pošte integracija bankarskih rešenja koji, između ostalog, omogućava isplatu gotovine na šaletima, bankomatima ili mobilnim teminalima za korisnike svih banaka u multibanking sistemu.”Ovo je sve digitalna sadašnjost Pošte Srbije i te odrednice daju pravce za nove usluge koje nameravamo da relizujemo. Tokom ove godine razvićemo mobilni transfer novca, mobilno plaćanje, registrovanu elektronsku poštu, e-pismo, elektronsku arhivu, e-komerc portal Pošte i to su samo neke o novih elektronskih usluga na kojima rade naši stručni timovi”, zaključio je Ćirić.

Dvodnevna plenarna skupština organizacije ”PostEvropa”, koja se završava danas u Beogradu, ima izuzetan značaj za srpsku poštu i usklađivanje poštanskog zakonodavstva država članica u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, ocenila je Pošta Srbije. ”PostEvropa” je najveća međunarodna poštanska organizacija u čijem je članstvu 50 evropskih poštanskih javnih operatera sa više od dva miliona zaposlenih, koji opslužuju više od 800 miliona korisnika i pokrivaju 40 odsto međunarodnog poštanskog saobraćaja.

Leave a Reply