IT

Prezentacija studijskog programa Razvoj softvera za računarske igre i RT simulaciju

U subotu, 12. decembra 2009., na Fakultetu informacionih tehnologija održan je dan otvorenih vrata za nove studente pod nazivom “Dizajn nije više mrtav”. Ovom prezentacijom počinje promocija studijskih programa za 2010/2011. školsku godinu, a na FIT-u će biti održan niz prezentacija gde će zainteresovani studenti moći bliže da se upoznaju sa sadržajima studijskih programa na FIT-u.

Zainteresovani studenti mogli su da razgovaraju sa nastavnicima na studijskom programu Grafički dizajn i Dizajn interaktivnih medija. Docenti mr Neda Todorović, mr Bojan Stevanić i mr Predrag Nikolić odgovarali su na pitanja i pokazivali radove studenata, objašnjavajući šta se to može naučiti na Fakultetu informacionih tehnologija.

Istovremeno, prof. dr Radoslav Stojić držao je prezentaciju studijskog programa Razvoj softvera za računarske igre i RT simulaciju.

Leave a Reply