Događaji · E-servisi · IT

Razvojem informacionog društva do ubrzanja puta Srbije ka EU

Pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Nebojša Vasiljević izjavio je danas da je razvoj informacionog društva u Srbiji jedno od sredstava za njenu bržu integraciju u EU, u kojoj je prelazak sa industrijskog na informaciono društvo već u poodmakloj fazi.

Vasiljević je na sastanku radne grupe “Informaciono društvo i obrazovanje” Nacionalnog konventa o EU istakao da razvoj te oblasti društva predstavlja i osnov za brži razvoj regiona.

On je podsetio na to da je Srbija, zajedno sa drugim zemljama regiona, potpisala “eSEE Agendu plus”, odnosno regionalni plan aktivnosti za razvoj informacionog društva u jugoistočnoj Evropi od 2007. do 2012. godine.

Prema njegovim rečima, ta agenda zasnovana je na inicijativi EU za razvoj ove oblasti, a usvojila ju je i Vlada Srbije.

Takođe, Vasiljević je ukazao na to da agenda predviđa razvoj zajedničkog informacionog prostora regiona i njegovo uklapanje u taj okvir EU, zaokruživanje zakonodavnog okvira u pomenutoj oblasti, kao i veća izdvajanja države za razvoj informacionog društva.

Nacionalni konvent o EU je projekat Evropskog pokreta u Srbiji za uspostavljanje tematske debate između predstavnika države i nevladinog sektora, lokalne samouprave, stručnjaka i poslovne zajednice o pripremama Srbije za pristupanje EU.

Leave a Reply