Događaji · IT

Recikliraj za bolji život, daj krv za njegov spas!

BiS IT Reciklažni centar za elektronsku i elekričnu opremu koji posluje u okviru kompanije Božić i sinovi, danas se u 14.30h, na Trgu Republike u Beogradu pridružuje akciji dobrovoljnog davanja krvi. Desetak zaposlenih, kao i sam vlasnik kompanije Jovica Božić i njegov najstariji sin, daće svoj doprinos, i na taj način pružiti priliku za spas još nečijeg života..
Srbiji je dnevno potrebno 700-800 jedinica krvi, a samo beogradske bolnice, gde se uglavnom zbrinjavaju i najteži slučajevi, dnevno trebuju 350-400 jedinica.

Dobrovoljno davanje krvi nema negativnih posledica, a višestruki davaoci zaštićeni su od infarkta, pokazala su istraživanja. Ista istraživanja pokazala su da je kod osoba koje redovno daju krv regeneracija ćelija tri puta brža, kardiovaskularni sisetem bolje funkcioniše i ishrana svih ćelija je bolja, a tu su i pozitivni psihološki efekti. Da bi bilo dovoljno krvi, ne samo za hitne intervancije već i za lekove od krvi, među kojima su i serumi protiv besnila i tetanusa, svakodnevno je potrebno 400 jedinica krvi.
Svaki treći čovek ima krv grupe O pozitivna ili A pozitivna, a najređa je krvnagrupa AB, naročito AB negativna. Dnevne potrebe krvi u Beogradu su oko 400 jedinica krvi ili 4 davanja na 100 stanovnika, dok je statistička slika 2,87 donacija na 100 stanovnika, čak ispod albanskog proseka. Ovaj standard u Engleskoj utvrđen je na 6 davanja na 100 stanovnika, a tendencija je da se i ovako visok nivo davanja poveća.

Kako bi skrenuli pažnju i na neophodnost reciklaže u modernom svetu radi očuvanja životne sredine i bolje sutrašnjice, akcija simbolično nosi naziv “Recikliraj za bolju život, daj krv za njegov spas”.

“Kao što nam nečija krv može spasiti život, reciklaža ga može izuzetno unaprediti. E-otpad, koji je i veoma opasan, raste tri puta brže od komunalnog otpada po stopi od 5% u EU. Ukoliko ne učinimo nešto kako bi unapredili sektor reciklaže, IT otpad  će postati noćna mora današnjice. Zato, reciklirajte za bolji život i dajte krv za njegov spas”, poručuje Jovica Božić, vlasnik kompanije Božić i sinovi.

Leave a Reply