IT

Recycleton maraton uspešno startovao u Leskovcu

BIS Reciklažni centar i NVO Think Big Team organizovali su u nedelju 18. aprila u
Leskovcu startnu akciju maratonskog prikupljanja elektronskog i električnog otpada od građana, u okviru projekta „Recycleton“. Na gradskom trgu u Leskovcu postavljen je „Zeleni punkt“ gde su građani imali mogućnost da odlože svoj elektronski otpad na reciklažu, a ujedno je 40 volontera pristiglih iz cele Srbije i Leskovca patroliralo vozilima po gradu i na poziv dolazilo do kuća građana odakle su preuzimali otpad. Iskordiniranim radom svih učesnika prikupljeno je 3t elektronskog i električnog otpada od građana koji je transpontovan do BIS Reciklažnog centra.
Građani su, kao vid nagrade za ekološki odgovorno ponašanje, dobili simbolične poklone.
Kordinatori za akciju u Leskovcu, članovi Think Big Team-a Ana i Nikola Jovanović izjavili su nakon akcije: “Nismo se nadali ovako velikom odazivu, i kao koordinatori smo podcenili grad Leskovac i nismo očekivali ovako veliki odziv. Kroz ovaj projekat pokazano je da postoji želja građana da učestvuju u ovakvim projektima i da je potreban samo entuzijazam da se organizuje što više njih. Zahvalni smo građanima Leskovca i svim volonterima. ” Maratonska trasa prikupljanja EE otpada krenula je od Leskovca a dalje će se kretati preko Loznice, Niša, Novog
Sada, Subotice i završiće se konferencijom i trodnevnom akcijom u Beogradu, septembra 2010. godine. Prepoznavši problem nemogućnosti legalnog odlaganja elektronskog i električnog otpada za građane širom Srbije, u akciji “Recycleton”, zeleni punktom za odlaganje, EE otpad će se na legalan način transportovati i reciklirati u BIS reciklažnom centru kod Pančeva.
Menadžer za komunikacije i projekte BIS Reciklažnog centra Marijana Lazić izjavila je “ Izuzetan napor brojne patrola zelenih volontera, rezultirao je najvećom sakupljenom količinom EE otpada od građana u jednom danu,do sada. Građani su odlično reagovali, što je pokazatelj da nedostaje uređen sakupljački sistem koji bi omogućio građanima da kontinuirano odlažu svoj EE otpad.”

Leave a Reply