Događaji · E-servisi · IT

Regionalna radionica eTOD – baza podataka o terenu i preprekama u elektronskom obliku

U organizaciji Airservices UK (V. Britanija), Intermap Tehnologies (Kanada) i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. održana je 9. septembra 2008. godine regionalna radionica sa temom “Baza podataka o terenu i preprekama u elektronskom obliku”.

Namena radionice je predstavljanje trenutnog statusa implementacije međunarodnih standarda za podatke o terenu i preprekama, kao i predstavljanje rešenja koje nudi industrija za implementaciju.

Radionica se sastojala iz tri dela:

1. ICAO zahtevi i predlog za izmenu Aneksa 15 – evropska Radna grupa za teren i prepreke

2. Rešenja za prikupljanje i procenu prepreka

3. Sakupljanje podataka o terenu i preprekama

Prezentacije koje su bile na radionici:

  • EUROCONTROL (Evropska agencija za bezbednost vazdušne plovidbe)

  • AENA (španska kontrola letenja koja poseduje softver za prikupljanje, obradu, prikaz i procenu prepreka)

  • Airservices UK (britanska kompanija koja poseduje softver za prikupljanje, obradu, prikaz iprocenu prepreka)

  • Intermap Tehnologies (kanadska kompanija koja prikuplja podatke i izrađuje digitalne modele terena za čitav svet)

  • Savezna agencija za kartografiju i geodeziju (nemačka agencija koja učestvuje u izradi Evropskog digitalnog modela terena, EuroDEM)

Radionici su prisustvovali predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti i kontroli letenja iz Evrope kao i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda.

Leave a Reply