lenovo
IT

Rekordni prihod kompanije Lenovo od 204 miliona američkih dolara

Kompanija Lenovo Group objavila je danas rezultate drugog fiskalnog kvartala, završenog 30. septembra 2012. godine. Osvajajući tržište i šireći se geografski, kompanija Lenovo je i dalje nastoji da postane najbolja kompanija među proizvođačima računara. Kompanija Lenovo je ostvarila kvartalnu prodaju u vrednosti od 8,7 milijardi dolara, što je 11 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Ne samo da je već tri godine rast kompanije Lenovo veći od rasta bilo kojeg od četiri vodeća proizvođača računara, već je u drugom kvartalu ostvaren i rekordni prihod pre oporezivanja u vrednosti od 204 miliona američkih dolara, što dokazuje da kompanija nastavlja da održava profitabilan rast.

U industriji u kojoj je ukupna isporuka računara opala za 8 odsto, isporuka računara kompanije Lenovo, u drugom fiskalnom kvartalu, porasla je za 10,3 odsto i to je 14. kvartal zaredom da je rast kompanije Lenovo nadmašio računarsku industriju u celini. U takvom izazovnom tržištu, kompanija Lenovo je uspela da ostvari do sada najveći udeo na svetu u vrednosti od 15,6 odsto, ostvarujući udeone poene u svim geografskim područijima, među svim proizvodnim linijama i kupcima.

Takav uravnoteženi rast, postao je zaštitni znak kompanije Lenovo tokom protekle tri godine, što je rezultat kontinuiranog fokusa kompanije na sprovođenje takozvane strategije „štiti i napadaj“.Ovom strategijom se jača poslovanje na postojećim tržištima, a istovremeno traže potencijalna nova tržišta. Budući da se industrija razvija u računarsku Plus eru, kompanija Lenovo neprestano prati trendove kako bi osigurala dobru poziciju u skladu sa razvojem industrije, pa portfolio proizvoda obuhvata više tableta, smart televizora i smart telefona.

Pored tako uspešnog tržišnog udela, kompanija Lenovo je ostvarila neto prihod u vrednosti od 162 miliona američkih dolara u drugom kvartalu, što je 13 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, sa bruto maržom od 12,1 odsto. Kompanijska bruto dobit, za drugi fiskalni kvartal, porasla je za 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Operativni profit za drugi kvartal bio je 206 miliona američkih dolara, što je 24 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovna zarada po akciji u drugom fiskalnom kvartalu bila je 1,58 američkih centi ili 12,25 hongkoških centi. Neto novčane rezerve bile su 3,6 milijardi američkih dolara 30. septembra.

Kako računarska Plus era nastavlja da dominira, kompanija Lenovo je napravila nekoliko upečatljivih koraka tokom drugog fiskalnog kvartala kako bi učvrstila još više svoju vodeću poziciju, najavljujući dve značajne akvizicije: kompanije CCE, veoma poznate kompanije u Brazilu koja je lider među kompanijama za proizvodnju računarske i potrošačke elektronike i softverske kompanije Stoneware, fokusirane na cloud computing, što će pomoći kompaniji Lenovo da proširi i komercijalnu i potrošačku cloud ponudu, kao i da omogući proizvodnju višenamenskih uređaja u obrazovanju i vladinom sektoru koji će imati siguran sadržaj.

 

Obe ove akvizicije su usledile odmah nakon objavljivanja partnerstva sa kompanijom EMC. Kao deo ovog dogovora, kompanija Lenovo će ove servere samostalno izneti na tržište i vremenom ih ugraditi u odabrane EMC sisteme za skladištenje. Tek prošle sedmice, kompanija Lenovo je najavila formiranje nove poslovne jedinice koja će biti fokusirana na proširenje servera, skladišta, umrežavanja i ponuda softvera usmerenih na raznovrsne komercijalne potrošače, obuhvatajući velika preduzeća, mala i srednja preduzeća i integratore sistema.

Takođe, tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo je najavila da otvara proizvodnu liniju u Severnoj Karolini, kreirajući 115 novih proizvodnih radnih mesta i jačajući njihovu konkurentsku poziciju globalne kompanije sa lokalnim korenima.

„Snažnim primenjivanjem naše strategije „štiti i napadaj“, kompanija Lenovo je nastavila svoj jak i balansiran impuls rasta. Naš globalni udeo na računarskom tržištu dostigao je još jedan istorijski vrh, približavajući nas našem snu da postanemo svetski lider u proizvodnji računara. Uz četvorogodišnji napor, naš rad sa PC potrošačima je prvi put postao prvi na svetu u ovom segmentu. Naš posao sa smart telefonima u Kini, koji smo započeli pre samo dve godine, ponovo je učvrstio svoju poziciju na drugom mestu“, rekao je Yang Yuanging, predsedavajući i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Još važnije, ne samo da smo se brzo razvili, već smo i dosledno učvrstili svoju profitabilnost, gde prihod pre oporezivanja dostiže rekordnu visinu u ovom kvartalu. Kako su tržišta u razvoju izvan Kine ušla u profitabilnu fazu rasta i kako naš posao sa smart telefonima i sektorom Mobile Internet Digital Home (MIDH) nastavlja da raste, celokupna profitabilnost kompanije Lenovo će nastaviti da se poboljšava.“

GEOGRAFSKI PREGLED

 

  • Kompanija Lenovo je u Kini postigla 3,9 milijardi američkih dolara ukupne prodaje u drugom fiskalnom kvartalu, porast od 20 odsto godinu za godinom, obračunavajući 44 odsto od prodaje širom sveta. Tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo je učvrstila svoju pozicuju na prvom mestu u Kini, najvećem svetskom tržištu računara, do vodećeg udela na tržištu od 34 odsto, za 2,4 udeonapoena iz godine u godinu. Isporuke računara kompanije Lenovo u Kini su rasle osam odsto godinu za godinom u kvartalu, što je značajan rezultat imajući u vidu da je sveobuhvatno kinesko tržišteračunara bilo stabilno. Od posebnog značaja je jačanje kompanije Lenovo u kineskim gradovima u razvoju i to što kompanija nastavlja da gradi reputaciju drugih proizvodnih ponuda kao što su smart telefoni, tableti i smart televizori.

 

  • U azijsko-pacifičkom regionu i regionu Latinske Amerike, kompanija Lenovo je postigla rekordni tržišni udeo od 11,5 odsto u drugom fiskalnom kvartalu, za 1,6 udeona poena iz godine u godinu. Na tržištu računara koje je oslabilo za deset odsto u odnosu na prethodnu godinu, kompanija je povećala svoje isporuke širom regiona za impresivnih pet odsto. Kompanija Lenovo je bila vodećiprodavac u Japanu, petom najvećem svetskom tržištu računara i takođe broj jedan u Indiji, gde je kompanija zabeležila porast od 31,8 odsto i dobila 4,8 udeona poena u odnosu na prethodnu godinu. U zemljama Latinske Amerike (ne uključujući Brazil), kompanija Lenovo je zabeležila svoj prvi sveobuhvatni dvocifreni tržišni udeo ikada, prikupljajući 4,1 udeon poena iz godine u godinu. Ukupna prodaja širom regiona je bila 1,8 milijardi američkih dolara za 21 odsto prodaje kompanije Lenovo širom sveta.

 

  • Po prvi put je kompanija Lenovo u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi postigla dvocifren tržišni udeo, završavajući drugi fiskalni kvartal sa 10,8 odsto, porastom od 3,0 udeona poena u odnosu na prethodnu godinu. Ove dobiti su pomogle kompaniji Lenovo da postane treći najveći proizvođač računara na ovom području. Dobit kompanije Lenovo je bila konstantna širom regiona, sa tendencijom rasta na svim tržištima. Među najbitnijim momentima za drugi kvartal bile su pozicija broj jedan kompanije u Rusiji i Nemačkoj, gde je kompanija Lenovo dobila 3,9 dodatnih udeonihpoena u odnosu na prethodnu godinu. Iako je sveobuhvatna industrija opala za osam odsto širom regiona, kompanija Lenovo je povećala svoje isporuke računara za 27 odsto u odnosu na prethodne godine, što predstavlja impresivan rezultat. Ukupna prodaja kompanije u drugom kvartalu je bila 1,8 milijardi američkih dolara, poboljšanje od 12 odsto u odnosu na prethodne godine i 21 odsto od ukupne prodaje kompanije Lenovo širom sveta.

 

  • Isporuke računara kompanije Lenovo u Severnoj Americi u drugom fiskalnom kvartalu porasle su za osam odsto u odnosu na prethodne godine, na tržištu koje je oslabilo za 12 odsto. U ovom okruženju, kompanija je osvojila dodatnih 1,6 udeonihpoena do rekordne visine tržišnog udela u Sjedinjenim Američkim Državama od 8,3 odsto. Ukupna prodaja je porasla sedam odsto iz godine u godinu do 1,2 milijarde američkih dolara u drugom kvartalu ili 14 odsto ukupne prodaje kompanijeLenovo širom sveta.

 

PREGLED PROIZVODA

  • Prvi put ikada, Lenovo je postao najveći svetski proizvođač laptop računara. Isporuka laptop računara ove kompanije porasla je u drugom kvartalu širom sveta 11,3 odsto u odnosu na proteklu godinu, što je pomoglo kompaniji Lenovo da dobije 2,6 odsto udela i postignerekordno visok udeo na tržištu laptop računara u vrednosti od 16 odsto. Širom industrije, isporuka laptop računara pala je sedam odsto u odnosu na prošlu godinu. Lenovo laptop računari nastavili su da daju najveći doprinos prodaji ove kompanije širom sveta, stvarajući53 odsto ukupnog prihoda prodaje kompanije Lenovo. Konsolidovani prihodi od prodaje kompanije Lenovo za laptop računare u svetu u drugom kvartalu fiskalne godine bio je 4,6 milijardi dolara, što je povećanje od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Tokomdrugog kvartala, kompanija Lenovo je najavila izvanrednu seriju novih proizvoda: ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad T430u ultrabook i ThinkPad Tablet 2, prvi tablet kompanije posebno opremljen za Windows 8. Prošlog meseca, kompanija Lenovo je privukla pažnju uindustriji najavom tri nova prenosna tablet računara, Yoga 13, Lynx i Twist, koji su dizajnirani za Windows 8.
  • Konsolidovani prihodi prodaje Lenovo desktop računara širom sveta porasli su za pet odsto u odnosu na prethodnu godinu u drugom fiskalnom kvartalu na 2,8 milijardi dolara ili 32 odsto ukupnog prihoda prodaje kompanije Lenovo. Isporuke desktop računara ovekompanije širom sveta u drugom kvartalu porasle su za 8,8 odsto u odnosu na prošlu godinu u svetu, u poređenju sa ukupnim industrijskim padom od devet odsto na globalnom nivou. Kao rezultat toga, kompanija Lenovo dobila je 2,6 odsto udela u odnosu na prethodnugodinu i dostigla rekordno visok tržišni udeo od 15 odsto. Tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo je najavila svoj novi IdeaCentre A520, novi all-in-one desktop računar koji karakteriše kompaktan 23-inčni ekran od 1080p a koji podržava multi-touch sa širokopodesivim uglom ekrana (od -5 do 90 stepeni) sa savršenom slikom iz svakog ugla, tako da korisnici mogu da gledaju filmove, igraju igrice na dodir ili uživaju u video ćaskanju u bilo kojem položaju.
  • •Na početku svoje druge godine rada, Lenovo’s Mobile Internet Digital Home (MIDH) grupa odlučno napreduje sa konsolidovanim prihodima prodaje od 718 miliona dolara, rastom od 155 odsto uodnosu na prošlu godinu u drugom fiskalnom kvartalu i osam odsto ukupne prodaje. Sa smart telefonima i tabletima, kompanija Lenovo je nastavila da sledi hiperrast u isporukama u Kini, a sada je drugi poveličini prodavac u Kini u svakoj od ovih kategorija proizvoda. Kompanija Lenovo je dobila neverovatnih 12,5 odsto udela u smart telefonima u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu za ukupantržišni udeo od 14,2 odsto u Kini. Tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo je najavila da će početi da prodaje smart telefone u Indoneziji, Filipinima i Vijetnamu, a prošle nedelje je na listu uključena iIndija.

Leave a Reply