Događaji · IT

Republički geodetski zavod na YU INFO 2009 konferenciji

XV naučno-stručna konferencija u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija –  YU INFO održana je na Kopaoniku od 8.3. do 11.3.2009. godine

Programske oblasti konferencije su bile: e-Society (e-Learning, e-Government, e-Business, e-Health, Internet …), Informacioni sistemi, Razvoj softvera i alati, Veštačka inteligencija i računarska simulacija, Računarske mreže i telekomunikacije, Računarski hardver i sistemi, Primenjena informatika i Zaštita podataka i pravni aspekti.

Ove godine, pored Konferencije i kompanijskih prezentacija na programu su bile i 2 panel diskusije. Panel diskusija ICT lidera iz Srbije i Panel diskusija o mogućnostima i izazovima učestvovanja na EU projektima.

Učesnici su imali prilike da se povežu sa ekspertima u ICT oblasti i da se upoznaju sa novim proizvodima, rešenjima i trendovima iz oblasti ICT-a. Na konferenciji je bilo oko 500 učesnika, IT profesionalaca, istraživača i menadžera. Oni su mogli da se kroz raznovrsne programske forme informišu o situaciji u oblasti ICT-a u zemlji i svetu a takođe su mogli da čuju tuđa iskustva i prošire svoju mrežu poslovnih kontakata.

Autorski radovi su prezentovani u dve forme: u okviru sesija i u okviru poster panela.

Republički geodetski zavod imao je rad koji je izložen u okviru poster panel sesije “Primenjena informatika“ pod naslovom “Web aplikacija za katastar nepokretnosti uz primenu SOA arhitekture i GIS tehnologije“, grupe autora iz Sektora za informatiku i komunikacije: Saša Đurović, Predrag Živić i Đorđe Vuković.

Leave a Reply