Anketa
IT

Rezultati IKT ankete – Domaće kompanije ocenile Program podrške IKT sektoru

„Neophodan je poseban program vladine podrške IT sektoru“, glasi jedna od ocena ankete koju je konsultanstsko-analitička kompanija Mineco i članica našeg klastera, sprovela među 200 vodećih programerskih firmi u Srbiji.

Cilj ankete i komunikacije sa više od 1.000 stručnjaka iz domaćeg informatičkog sektora je bio da se daju predlozi Ministarstvu finansija za mere koje bi najviše podsticale dalji intenzivni razvoj ovog sektora i njegovog izvoznog potencijala.

Anketahttp://www.personalmag.rs/wp-content/uploads/2013/03/Anketa.jpg

Sažeta analiza ankete dostupna je ovom linku: Rezultati ankete

Kompletna analiza može se preuzeti na linku –>  ovde

Za detaljne informacije kontaktirajte:
Milovan Matijević, IT analitičar – Mineco-Computers [email protected]

Leave a Reply