IT

Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvom polugodištu 2010. godine

U proteklom razdoblju kompanija je zabeležila umanjenje vrednosti potraživanja od 22 miliona dolara na kazahstanskom tržištu. U sladu sa ovim, u prvom polugodištu 2010. zabeležen je operativni gubitak od 9,6 miliona dolara. Isključujući navedeno umanjenje vrednosti, ostvarena operativna dobit od 12 miliona dolara pokazuje značajno poboljšanje u poređenju sa skoro  milion dolara ostvarenih u istom razdoblju 2009. godine.

Na dan 30. juna 2010. godine ENT i dalje beleži snažan finansijski položaj i jaku novčanu poziciju sa mogućnošću njihova dodatnog poboljšanja kroz ubrzanje naplate preostalog dela kazahstanskog potraživanja. Preduzeli su i sve potrebne korake kako bis u saradnji s bankama i drugim finansijskim institucijama osigurali da u svim budućim značajnim poslovima finansiranje kupaca ide kroz navedene institucije, te da Ericsson Nikola Tesla ne bude izložen kreditnom riziku.

Leave a Reply