Događaji · IT

RFID tehnologija u praksi

Privredna komora Beograda – Udruženje informatičke delatnosti je u saradnji sa SDD Information Technology Group, organizovalo poslovno-stručni skup posvećen primeni RFID tehnologije u praksi.

Na skupu su predstavljena domaća hardverska rešenja (od nivoa čipa), za primenu u sistemima za rezervaciju, prodaju ulaznica i kontrolu pristupa, elektronsku naplatu karata, automatsku identifikaciju vozila, kontrolu točenja goriva, kontrolu ulaska na perone i odgovarajuća softverska rešenja za upravljanje sistemima baziranim na primeni RFID tehnologije.

Leave a Reply