IT

Roboti u ciglani Inđija

Nakon što je Univerzum Kubršnica kupio Ciglanu Inđija, investirao je u obnovu i automatizaciju proizvodnog pogona ove ciglane. Automatizovan je proces transporta sirovog materijala, pečenja blokova, slaganja blokova na vagone, razlaganje sa vagona i slaganje na paletu.

Srpske kompanije odradile su kompletan proces automatizacije. Od procesa upravljanja pokretnim trakama koje dovode proizvode do robota, kao i sam robotski deo.

Prva srpska fabrika robotskih linija, ICM Electronics, imala je zadatak da odradi robotski deo projekta automatizacije procesa proizvodnje blokova. ICM Electronics je u ovaj proces integrisao dve različite robotske ruke. Jedna ruka ima zadatak da kupi sirove blokove sa pokretne trake i da ih slaže na vagon koji kasnije nosi sirovi materijal u peć gde se peku blokovi. Druga ruka priprema ispečene blokove za transport skidajući ih sa vagona i postavljaću ih na paletu

Svaki od ovih poslova zahtevao je ukupno oko 20 ljudi po smeni, kako bi se završili svi poslovi koji se zbog dizanja velikih tereta i visokih temperatura, nalaze u kategoriji izuzetno teških poslova. Teško je naći radnu snagu u odgovarajućem broju i za jednu smenu, a pogotovo ne za tri smene. Zato su automatizacija i robotizacija proizvodnih procesa bila jedino pravo rešenje za Ciglanu Inđija.

U sredu, 24.06. u 12 sati organizuje se Dan otvorenih vrata Ciglane Inđija i ICM Electronics sa novinarima.

Leave a Reply