IT

Robotizovanje i automatizacija proizvodnje voća i povrća

Proizvodnja  i prerada voća i povrća u Sjedinjenim Američkim Državama čine ogromnu biznis nišu . Međutim, berba voća, povrća i koštunjičavog voća, kao što su orasi ili lešnjaci, zahteva puno ruku, a cena ljudskog rada raste.

Uzgajivači se uz to susreću sa nedostatkom radnika i pojačanim zahtevima za sigurnošću na radu. Proizvodnja, za razliku od uzgoja pšenice, kukuruza ili soje, ne može biti mehanizovana u velikoj meri i farmeri se očajnički bore kako bi povećali proizvodnju i kvalitet bez povećanja cena. Zbog toga neki farmeri, za sada u eksperimentalnoj fazi, počinju primenivati robotsku tehnologiju. Jedna od takvih farmi, zapravo veliki voćnjak jabuka u Pennsylvania-i je dobar primer za priču na ovu temu.

jeda Craiga Senovicha podigao je voćnjak na nešto više od hektar zemljišta, zasadivši nekada davno 1.300 stabala jabuka. “Sve su to patuljasta stabla. Ona su visoka oko 3 metra. Tom vrstom stabala moguće je mnogo gušće zasaditi istu površinu, odnosno i povećati prinose” – kaže gospodin Senovich, inžinjer po profesiji.

On je instalirao irigacioni sistem, čije je vodene stanice i senzore u voćnjaku povezao sa svojim kompjuterom. Uz pomoć odgovarajućeg kompjuterskog programa prati i zdravlje stabala. Nastoji poslove na farmi da uklopi u svoj radni dan, ali, kako kaže, mnoge radnje mora iz dana u dan da ponavlja što mu oduzima mnogo vremena: “Bilo bi lepo kada bi barem travu mogao kositi i uklanjati automatski. Na to gubim puno vremena.

To je jedan od razloga što je gospodin Senovich rado primio naučnike sa univerziteta Carnegie Mellon. Oni donacije američkog Ministarstva poljoprivrede koriste kako bi testirali određenu robotsku tehnologiju i na Senovichevom imanju i drugim mestima.

Direktor projekta Sanjiv Singh veruje da će košenje trave biti lako automatizovati:

Vozilo je na pogon na struju i kreće se vođeno sa dva laserska skenera montirana na prednjem braniku. Svaki skener vrši 13 hiljada merenja u sekundi. Informacije odlaze u centar za kontrolu kretanja vozila iz kog se onda reguliše brzina i pravac.

Gospodin Singh ističe da dodatni senzori mogu farmerima stalno da pružaju podatke o stanju biljaka, vlažnosti tla ili hemikalija i dodaje: “Može se, recimo, pojaviti problem u navodnjavanju, problem sa insektima ili drugom vrstom oboljenja stabala. Farmer će to onda moći da vidi, nakon što robot prođe voćnjakom, da postoji određeni problem na koji mora da reaguje.

Drugi projekat kojeg finansira američko Ministarstvo poljoprivrede testira mrežu traktora bez posade u voćnjaku narandži na Floridi. Chris Dima, naučnik u Centru za robotiku univerziteta Carnegie Mellon, kaže da će jedan čovek na kompjuteru nadgledati ceo autmomatizovani vozni park.

“Traktori su potpuno automatizovani, i čovek je tu da im pomogne u slučaju da naiđu na problem.” Gospodin Dima kaže da nije projektni cilj da razviju potpuno automatizovane operacije, nego da integrišu tehnologiju u svakodnevne potrebe farmera uz pristupačnu cenu:

“Pored dokazivanja da je to moguće, trebaće još dosta poraditi na smanjivanju troškova ove tehnologije, kako bi je bilo moguće komercijalno prihvatljivo proizvoditi i koristiti .”

U međuvremenu, na svom imanju Craig Senovich posmatra vozilo koje se samo kreće između redova drveća. On se nada da će testiranja pomoći unapređenju tehnologije i uzgajivačima voća i povrća omogućiti automatizaciju koja će im uštedeti, i vreme i novac.

Leave a Reply