IT

RRC dobio novi ugovor za VASCO proizvode na nivou cele Adrijatik regije

VASCO je lider u svetu po pitanju jake autentifikacije i rešenja elektronskog potpisa. Posluje sa preko 10,000 kompanija u više od 100 zemalja, a od sada je prisutan i na našem tržištu zahvalju-jući ugovoru potpisanom sa RRC-om, na nivou cele Adrijatik regije. VASCO nudi potpuni portfolio za jaku autentifikaciju na strani servera i klijenta, uz proveru identiteta korisnika i to širom sveta u svim granama industrije, aplikacija i platformi. Proizvodi su dizajnirani tako da smanjuju dodatni napor i nezadovoljstvo pri korišćenju postojeće IT strukture.

DIGIPASS predstavlja grupu proizvoda sa korisničkim interfejsom koja nudi potpuni set funkcija za autentifikaciju korisnika i e-potpis preko različitih platformi. VASCO DIGIPASS je dostupan u širokom opsegu različitih formi, uključujući hardverska, softverska, mobilna, USB, kao i rešenja bazirana na karticama.

VACMAN kombinuje sve tehnike autentifikacije u jednu jedinstvenu platformu. VACMAN olakšava integraciju jake DIGIPASS autentifikacije u bezbedonosne aplikacije. Dostupan je u okviru:

API baziranog rešenja, VACMAN kontrolera, koji je idealan za prilagođene integracije,
VACMAN Middleware koji je pogodan za male i srednje sisteme.

IDENTIKEY Server predstavlja “off-the-shelf” centralizovani autentifikacioni server koji podržava primenu, korišćenje i administraciju jake DIGIPASS korisničke autentifikacije. On nudi potpunu funkcionalnost i upravljanje karakteristikama bez potrebe za značajnim budžetom ili personalnim investicijama.

aXsGUARD predtavlja VASCO liniju za jaku autentifikaciju i Internet zaštitu uređaja. Formirana oko čvrste i dokazane VACMAN jezgro tehnologije, aXsGUARD nudi jaku autentifikaciju za korisnike koji sa udaljenosti pristupaju korporativnim mrežama i web-baziranim aplikacijam.

DIGIPASS Pack predstavlja vid dvofaktorske autentifikacije dizajnirane za bezbedan pristup sa udaljenosti korporatiivnim mrežama pomoću VPN-a ili “browser” baziranih aplikacija. Za svakog korisnika se uključuje server softver i DIGIPASS autentifikator. DIGIPASS Pack je dizajniran za mala i srednja poslovanja kako bi obezbedio visok nivo bezbednosti organizacijama koje imaju ograničene IT resurse i budžet.

Leave a Reply