Blue Waters Cray superkompjuter
IT

Ruski naučnici lideri trke za kompjuter budućnosti

Ruski naučnici su izvršili prodor u informacionim tehnologijama. U laboratoriju univerziteta MISiS (bivšeg Moskovskog instituta čelika i mesinga) oni su probali i merili superprovodni kvantni bit ili kubit, kako ga nazivaju stručnjaci, – osnovnu jedinicu čuvanja kvantne informacije. Eksperti kažu da će se uskoro u Rusiji stvarati kvantni kompjuteri.

Blue Waters Cray superkompjuter

Blue Waters Cray superkompjuter

Kvantni bit ili kubit nazivaju ne samo najmanjom jedinicom čuvanja informacije u kvantnom kompjuteru, već srcem tog stroja budućnosti. Nastanak kvantnog kompjutera naučnici u različitim zemljama čekaju kao čudo, jer je on sposoban da računa stostruko i hiljadustruko brže od običnih kompjutera. To otvara ogromne mogućnosti u različitim sferama. Naprimer, pruža mogućnost da se prognozira meteorološko vreme nekoliko meseci unapred i to, 100 posto tačno. Međutim, to će biti u budućnosti, za sada ruski naučnici na čelu s Aleksejem Ustinovim, članom naučnog saveta Ruskog Kvantnog centra i rukovodiocem Laboratorija superprovodnih metamaterijala MISiS-a, napravili su važan korak na putu ka stvaranju kompjutera budućnosti – probali superprovodni kubit. Da bi se shvatilo šta je kvantni bit, na šta on liči, zamolili smo za objašnjenje profesora Alekseja Ustinova.

Kubit je zapravo uzana petlja od metala, koja pri niskoj temperaturi postaje superprovodnik, njen razmer je 10-20 mikrona, na dva mesta je ona rascepljena zazorima.

Da bi kubit postao pravi matematički genije, treba ga uvesti u radno kvantno stanje. To se postiže hlađenjem do teperature, bliske apsolutnoj nuli, skoro minus 273 Celzijusovih stepena, te smestiti u slabo magnetsko polje. Kubiti postoje u kvantnom stanju samo u toku milionitog dela sekunde, ali i u tom trenutku stižu da obrade stotine operacija.

Projekat, kojim rukovodi Aleksej Ustinov, dobio je grant od 5 miliona dolara prilikom konkursa, koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke. Stvoreni u okviru tog projekta u Nacionalnom istraživačkom tehnološkom univerzitetu MISiS novi laboratorij sada je opskrbljen najsavremenijom opremom, što je omogućilo organizaciju jedinstvenih eksperimenata. O svom radu naučnik govori veoma skromno:

Mi smo pokazali da možemo da pravimo takva merenja i bavimo se kubitima u Rusiji, to je samo prvi korak, koji svedoči da imamo instrumente radi toga da se bavimo takvom fizikom.

To dostignuće svrstava Rusiju u svetske lidere, koji razrađuju kvantne kompjutere. Prema mišlenju šefa laboratorija superprovodnosti Instituta fizike tvordih tela RAN Valerira Rjazanova, nema mnogo država, koje mogu da sprovode takva istraživanja.

Kolege, koji u mnogim mestima u svetu pokušavaju da stvore bazu za rad s kvantnim kompjuterom, verovatno zavide, jer da bi to proradilo, potrebno je mnogo komponenata.

Sada ruski naučnici planiraju eksperimente za manipulisanje kvantnim stanjem jednog, a zatim nekoliko kubita. To ih za još jedan korak približava stvaranju kompjutera budućnosti.

Leave a Reply