IT

Sa diplomom iz informacionih tehnologija – najlakše do posla

Prema poslednjim podacima sajta prijemni.infostud.com, pokazalo se da se sa fakultetskom diplomom iz oblasti farmacije, medicine, građevine/geodezije i informacionih tehnologija najlakše može pronaći zaposlenje. Naime, tokom 2010. godine poslodavci su najčešće nudili posao iz pomenutih oblasti, ali je s druge strane, odaziv kandidata bio slab te se maturanti, koji imaju dilemu prilikom izbora studija za sebe, mogu poslužiti ovim istraživanjem kako bi proces odlučivanja učinili jednostavnijim.

Takođe, važan savet za sve buduće akademske građane jeste da je, osim fakultetske diplome, korisno da poseduju i sertifikate nekog vida neformalnog obrazovanja, poput Cambridge ESOL diplome engleskog jezika ili CAMP diplome za upravljanje projektima i slične. Ovi sertifikati se mogu steći i tokom studija, a pritom značajno popravljaju šansu za zaposlenje.

Ipak, neovisno od lakoće zapošljavanja, maturanti iz godine u godinu najčešće biraju studije iz oblasti medicine, stomatologije, jezika, ekonomije, turizma ili prava, dok najmanje interesovanje pokazuju za studije matematike, fizike, teologije, istorije i veterine.

Šansa za zaposlenje – ključni faktor prilikom izbora studija?

Da je mogućnost zapošljavanja jedan od najvažnijih kriterijuma prilikom izbora studija, potvrdilo je i 80% budućih studenata, učesnika prošlogodišnjeg istraživanja sajta prijemni.infostud.com o prijemnim ispitima.

Činjenica da svake godine generacije maturanata imaju istu dilemu – koje studije predstavljaju pravi izbor za budućnost, postaje opravdana kada se uzme u obzir da u Srbiji trenutno ima preko 200 visokoobrazovnih ustanova – fakulteta i visokih škola, a na nekima je i vrlo jaka konkurencija za upis.

Primera radi, prema podacima sajta prijemni.infostud.com o statistici prijemnih ispita, prošle godine najviše poena za upis – čak svih 100 – bilo je potrebno za smer softverskog inžinjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Leave a Reply