Događaji · IT

Sa više znanja brže do posla

Agencija ITJobs obezbedila je softversku donaciju vrednu 50,000 evra u saradnji sa svojim partnerom MD&Profy za potrebe školovanja stručnih ICT kadrova na NU „Božidar Adžija“.

U okviru zajedničke saradnje na unapređenju obrazovanja visokotehničkog kadra iz oblasti softverskog razvoja, ITJobs, konsalting agencija specijalizovana za zapošljavanje informatičkih stručnjaka, zajedno sa svojim partnerom MD&Profy, kompanijom koja se bavi sistemskom integracijom, obezbedila je vrednu donaciju koja će biti zvanično potpisana u sredu, 16. aprila 2008. u prostorijama Narodnog univerziteta „Božidar Adžija“, sa početkom u 12 časova.

Obukom za korišćenje PowerBuilder programskog jezika četvrte generacije za brzi razvoj softverskih aplikacija za poslovna i Web orijentisana okruženja namenjenog IT profesionalcima, biznis analitičarima i onima koji žele da se usavršavaju, zvanično je otpočela saradnja ove tri kompanije.

Promotivni besplatan kurs za grupu od 13 polaznika koji će trajati jedanaest nedelja (od 29. marta do 21. juna 2008.) prilagođen kako početničkom tako i ekspertskom znanju polaznika, obeležio je početak serije redovnih obuka koje će se održavati u Narodnom univerzitetu „Božidar Adžija“.

„Ova donacija je od velikog značaja za našu organizaciju i možda je jedna od najvećih nematerijalnih donacija koju smo dobili za vreme mog mandata. Ovo nam je drugi veliki projekat koji realizujemo sa agencijom ITJobs sa jasnom namerom da pomognemo ljudima koji su u potrazi za poslom ili su, pak, u procesu prekvalifikacije“, izjavio je Zoran Milanović, direktor Narodnog univerziteta „Božidar Adžija“.

„Ova obuka nije samo jedna od donacija koja će „sedeti“ na računaru, već ćemo pored toga sto će se u redovnom programu školovati ovaj kadar, najuspešnijem polazniku pružiti šansu da u okviru nastavka rada programa bude jedan od predavača u budućim komercijalnim ciklusima, a talentovanim pojedincima brže do posla.

Pozdravljamo inicijativu agencije ITJobs koja nam je omogućila da ovu vrednu donaciju dobijemo od Sybase-a, jednog od lidera na tržištu softverskih alata. Takođe svesni činjenice da je potražnja za stručnim informatičkim kadrom sve veća, MD&Profy će nam pomoći da kroz definisane programe obuke u okviru nekoliko programa namenjenih onima koji su ili u potrazi za poslom ili u procesu prekvalifikacije, damo šansu onima koji u ovoj industriji vide svoje profesionalno ostvarenje“, dodao je Zoran Milanović.

Dragan Aleksić, direktor kompanije MD&Profy izjavio je: „Omogućiti donaciju u vrednosti 50,000 evra, u uslovima u kojima se Srbija danas nalazi, moram reći, nije bilo lako. Uobičajen proces dugo traje i potrebne su brojne provere kojima se garantuje maksimalan efekat uloženog. Međutim, naš poslovni odnos sa Sybase partnerom je dovoljno čvrst da smo mi neka vrsta garancije da će ona biti svrsishodno iskorišćena, a nama će omogućiti dobar kadar koji je u deficitu. Naravno, za one koji se dobro pokažu sigurno će biti posla; ako ne kod nas, onda bar kod nekih od kompanija koje su pri izradi svojih poslovnih aplikacija koristile ovaj alat“.

Zorica Marinković, direktorka agencije ITJobs, povodom ovog događaja, izjavila je: “Statistika pokazuje da u Srbiji ima dosta mladog informatičkog kadra ali sa malim iskustvom u primeni ovako traženih svetskih alata, a i mnogi nisu u mogućnosti da sebi priušte ovako skupu obuku. Nadamo se da će zainteresovani za sticanje novih znanja ovom obukom imati mogućnost da se upoznaju i praktično primene PowerBuilder alat koji im može pružiti šansu za bolji posao“.

Leave a Reply