Događaji · IT

SAGA dobila priznanje od Mašinskog fakulteta

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je u subotu, 25. oktobra 2008. godine uručio zahvalnicu Sagi, kao jednoj od preduzeća koja je zaslužna za razvoj Fakulteta i doprinos njegovoj afirmaciji. Zahvalnicu je primio Dr. Milan Kovačević, pomoćnik izvršnog direktora.

Saga je pomogla Najdanu Vukoviću za potrebe rada „Extended Kalman Filter in Autonomous Mobile Robot Localization and Mapping“ koji će biti predstavljen na međunarodnoj koferenciji ROBOTICA 08, donacijom prenosivog računara HP 6820s.

Veće tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu je na sednici održanoj 24. oktobra 2008. godine odobrilo izradu doktorske disertacije pod nazivom „Razvoj mašinskog učenja inteligetnog mobilnog robota baziran na sistemu veštačkih neuronskih mreža“. Ovom odlukom Veće je “zadužilo” Najdana Vukovića za izradu doktorske disertacije na pomenutu temu, odredilo prof. dr Zorana Miljkovića za mentora kandidata i imenovalo Radnu komisiju za praćenje izrade doktorske disertacije.

Leave a Reply