Događaji · IT

SAGA na BankInfo 08 skupu

U periodu od 11. do 14. novembra 2008. održan je jubilarni, 15. BankInfo, po tradiciji na Paliću.

U organizaciji Udruženja banaka Srbije (UBS) i Odbora za informatiku i standardizaciju, priređena su brojna predavanja koja su namenjena stručnjacima iz banaka i finansijskih institucija i unapređenju poslovanja. Na otvaranju je bilo reči o ostvarenim rezultatima i budućim planovima u domenu domaće finansijske industrije. Usledila je prezentacija o iskustvima i perspektivama FIX protokola na finansijskom tržištu Srbije, kao i novi sistem za prikaz podataka na Belexinfu koji je zasnovan na njemu.

Nakon izlaganja o uspešnim rezultatima na planu razvoja infrastrukture za berzansko poslovanje uprkos trenutnoj krizi u finansijskom sektoru u svetu, usledilo je tradicionalno obraćanje predstavnika Narodne banke Srbije predstavnicima banaka. Njihov predstavnik, Draško Vasiljević, iz Direkcije za platni promet NBS, dao je viđenje naše centralne banke na temu SEPA (Single Euro Payment Area) instrumenata plaćanja, SEPA pravila i servisa koje banke i IT industrija treba da ponude, kao i način na koji implementacija tih inovacija u finansijskom segmentu treba da se obavi.

Istoga dana se svojim uspesima u produkciji predstavio i Kreditni biro Udruženja banaka Srbije koji je još jednom pokazao da je vodeći servis takve prirode u regionu i da se može staviti rame uz rame sa vodećim kreditnim biroima u svetu.
Istoga dana je održan i okrugli sto sa temom „Izazovi i implementacija platnih servisa po SEPA pravilima“ koja je privukla veliku pažnju bankara.

Okruglim stolom je predsedavao Predrag Negovan. Nakon uvodnog izlaganja, koje je bazirano na viđenjima instrumenata plaćanja, pravila i servisa na osnovu viđenja Narodne banke Srbije, razvila se konstruktivna diskusija koja je kao rezultat imala konkretne predloge za pospešivanje brzine implementacije Direct Debit instrumenta plaćanja i servisa baziranih na tom instrumentu plaćanja.

Ovaj okrugli sto je inicirao i organizaciju još jednog koji je održan sutradan, a koji je imao kao temu Direct Debit kao servis u bankama – servis koji banke žele da ponude svojim klijentima. Ova dva okrugla stola su dala osobeni pečat ovom skupu.

Saga se 13. novembra predstavila temom „CRM i kontakt centar“. Aleksandar Lenov, Miloš Savić i Emir Sadiković su na prezentaciji upoznali učesnike skupa sa do sada stečenim iskustvima u primeni CRM-a i njegovoj primeni u bankama – generisanju marketing kampanja. Prikazan je model generisanja kampanja u Microsoft Dynamics CRM 4.0 i mogućnostima integracija sa postojećim eBanking rešenjima. U nastavku prezentacije je bilo reči o poslovnim procesima kontakt centra i njegovom fokusu na zadovoljstvu korisnika. Benefiti ovog softverskog rešenja su integracija sa Microsoft platformom, otvorena sistemska arhitektura i mogućnost lake nadogradnje.

Preuzmite prezentaciju „CRM i kontakt centar“

Leave a Reply