Događaji · IT

Saga na Infofestu 2010.

Festival informatičkih dostignuća je sedamnestu godinu za redom održan u Budvi poslednje nedelje septembra. Učesnici su imali priliku da čuju najnovije rezultate u razvoju i primeni informacionih i komunikacionih tehnologija i razmene iskustava sa kolegama iz regiona.
Saga je, kao specijalni učesnik, imala dve prezentacije: na prvoj je Nebojša Misković, direktor marketinga Sage, predstavio kompaniju i njen doprinos u razvoju informacionih tehnologija u regionu.

Snežana Ivanović, rukovodilac prodaje za IBM FileNet, je na drugoj prezentaciji prikazala projekat e-Službeni list Crne Gore. Publikovanje Službenog lista na internet je zahtevalo nov hardver, softver, instalaciju, podešavanje dokumentacionog sistema i razvoj web aplikacije koja će biti dostupna svim građanima i putem koje će se vršiti pretraga. Prva faza je bila instalacija, konfiguracija hardvera i uvođenje mreže. Druga je podrazumevala instalaciju operativnih sistema, virtuelizaciju i podizanje dokumentacionog sistema, a treća faza je bila povezivanje web aplikacije sa dokumentacionim sistemom.

Zbog originalnog koncepta i značaja manifestacije, strukture učesnika i velikog medijskog interesovanja, Infofest je izuzetna prilika da kompanije-učesnice racionalno i efikasno predstave svoje rezultate i ponudu stručnoj i opštoj javnosti.

Leave a Reply