IT

Saga dobila pohvalu Društva za informatiku Srbije

Društvo za informatiku Srbije je 7. aprila u prostorijama Privredne komore Srbije uručila priznanja za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2010. godini. U oštroj konkurenciji dvadeset preduzeća koja su podnela prijavu, Saga je dobila Pohvalu za razvijen i primenjen hardverski i softverski proizvod za „IP-PBX, Router Networks i Networks Management Systems“, odnosno za nadogradnju telekomunikacionog sistema Elektroprivrede Srbije.

Plakete DIS-a su dodeljene za:
• inovativnu primenu IT u poslovnom okruženju preduzeću Delta Sport, za projekat „Veliki ERP skok – sa verzije 3 na verziju 5 (Microsoft Dynamics AX 2009)“
• objavljen naučni rad „Kompjutersko dizajniranje stentova“ iz oblasti informatike dr Vladimiru Rankoviću
• razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod preduzeću SDD Information Technology Group, d.o.o. – ActA za projekat „Sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa“
• razvijenu i primenjenu informatičku uslugu preduzeću Belit d.o.o. za projekat „Portal za elektronsku prijavu poreza“.

Leave a Reply