IT

Saga postigla najviši nivo specijalizacije kod HP-a

Saga je u saradnji sa HP-om ostvarila još dva najviša nivoa specijalizacije: Converged Infrstructure Specialist StorageWorks Solution Specialist. Specijalizacijom Converged Infrstructure, Saga je potvrdila da su njeni inženjeri obučeni za poslovna rešenja i kritične računarske sisteme koje pruža HP, nudeći najširi portfolio end-to-end rešenja i servise. Sposobna je da gradi IT okruženja i poslovne procese za aktuelne potrebe, a opet lako prilagodljiva budućim promenama, pomažući preduzećima u transformaciji IT okruženja i upravljanju poslovnih procesa.

Specijalizacijom StorageWorks Solution Sagini inženjeri su potvrdili da imaju znanje upravljanja, zaštite i optimizacije podataka. Zajedno sa klijentima dizajniraju rešenja za upravljanje informacijama i omogućavaju nesmetan rast poslovanja, koji se lako prilagođava promenama.

Pored pomenutih, Saga ima i Personal ComputingWorkstation SpecialistImaging and Printing Value kao i Service specijalizacije koje obuhvataju Service SalesAuthorized ServiceProfessionalServices. Dobijanjem još dve kompetencije Saga je, sa ukupno osam specijalizacija, još jednom potvrdila da je najveći HP partner u Srbiji.

Više informacija o HP specijalizacijama možete naći na ovom linku.

Leave a Reply