IT

Saga resertifikovala ISO 9001 usklađenosti sa zahtevima kvaliteta

Redovna godišnja nadzorna provera funkcionisanja Saginog sistema menadžmenta kvalitetom, obavljena je 17. marta 2010. godine od strane sertifikacionog tela TÜV SÜD Management Service GmbH.

To sertifikaciono telo je izdalo sertifikat po standardu „ISO 9001:2008“, koji važi do 2012. godine, za oblasti: razvoj i projektovanje sistema, upravljanje projektima, realizacija rešenja, tehnička podrška, distribucija opreme i pružanje usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ocena glavnog proveravača o funkcionisanju sistema menadžmenta kvalitetom je jako pozitivna. Saga je prošla nadzornu proveru bez neusaglašenosti. Prvi put se kod nas, od strane TÜV SÜD, primenjuje metod kod kojeg se u proveri uz završni izveštaj daje i SWOT analiza.

Na završnom sastanku je iskazana ocena da je Saga izuzetno napredovala u primeni sistema menadžmenta kvalitetom i da je na dobrom putu daljeg poboljšanja time što je počela da primenjuje preporuke standarda ISO 9004:2009 „Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije – pristup preko menadžmenta kvalitetom“.

Svoj doprinos proveri su dali i svi zaposleni, koji su na bilo koji način učestvovali da se Saga pokaže u punom sjaju. Saga poseduje ISO 9001 sertifikat od 20. 06. 2006. godine.

Leave a Reply