IT

Saga uspešno obnovila Cisco Gold sertifikat

Saga je 5. maja 2011. godine uspešno odbranila Cisco Gold sertifikat i taj status joj je produžen u narednih godinu dana. Ovaj sertifikat označava najviši nivo saradnje i prepoznavanja uspešnosti partnera od strane kompanije Cisco. Prednosti Gold sertifikovanih partnera su viši nivo podrške od strane Cisco kompanije, pristup najboljim proizvodima i servisima u klasi, online obuke, marketinški resursi i prodajne promocije.

Koliko je složena procedura sertifikacije Cisco Gold partnera dovoljno govore i činjenice da se za sertifikaciju angažuje eksterna kompanija NSF (www.nsf.org), kao i da se spisak zahteva koji treba da se ispune rasprostire na čak 86 stranica. Kompanija koja aplicira za ovaj sertifikat mora da poseduje demo laboratoriju, određen broj sertifikovanih ljudi, da ima zaključene poslove koji prelaze određenu graničnu vrednost….

Tim iz Sage je na sertifikaciji ostavio odličan utisak i dobijen je veliki broj pohvala za poslovni sistem, način analize i praćenja podataka kao i način na koji su Cisco zahtevi ugrađeni u QMS sistem.

Leave a Reply