IT

Sagina donacija računara osnovnoj školi

Saga je u okviru akcije Telekoma Srbija za nabavku računara osnovnim i srednjim školama, gde je Telekom uveo priključak za širokopojasni internet za jedan dinar, donirala 15 brand name računara osnovnoj školi „Bratstvo i jedinstvo“ u selu Belo Blato. Time je unapredila nastavu iz informatike i pomogla učenicima da prate nastavu. Mališani željni IT znanja neće više sedeti po dvoje za jednim računarom, već će individualno i u adekvatnim uslovima pratiti časove.

Iako na pomen „bratstva i jedinstva“ mnogi reaguju sa negativnim sentimentom, postoje brojni razlozi zašto je ova škola zadržala, i treba da zadrži ovaj naziv.

Nastava se u prva četiri razreda odvija na tri jezika i OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ je jedina trojezička škola u Srbiji. U viša četiri razreda nastava se održava na srpskom jeziku. Škola ima 150 učenika. Selo Belo Blato je drugačije od ostalih jer u njemu žive narodi čak 22 nacionalnosti, a može se čuti čak sedam različitih jezika!

Područje Belo Blato su sve do polovine 19. veka činili ritovi, ledine, vodoplavni tereni i pojedini salaši. Šezdesetih godina 19. veka, za potrebe ečanske grofovije, naselili su ga prvi doseljenici, koji su tada bili pretežno Nemci. Nagli razvoj i specifičan multietnički sastav sela se dogodio između 1882. i 1887. godine, kada su selo naselili Slovaci, Mađari, Bugari i Rumuni. Selo Belo Blato je poznato i kao kolevka trskarstva u Srbiji.

Nalazi se na obodu Carske bare, između ribnjaka Ečka, i reka Tisa i Begej, u okviru eko-etno kompleksa. Etno centar, kao sastavni deo tog kompleksa je izgrađen od 2005. do 2007. U okviru njega se nalaze etno kuća, dvorište, učionice, suveninirnica i Međunarodni biološko-istraživački centar.

Mir i sklad koji su postigli meštani Belog Blata daje pozitivan primer ostalim multinacionalnim sredinama kako se poštuju razlike.

Leave a Reply