Internet · IT

Sajt IT ministarstva

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo je nedavno osnovano sa izborom nove Vlade u maju 2007. Nakon organizacionih priprema i imenovanja rukovodilaca svih sektora, 18. avgusta otvoren je i sajt ministarstva.

Na sajti možete pogledati stranice : o Ministarstvu, novosti, pravna regulativa, obratite nam se, linkovi i kontakt. Pretražujići sajt, koji se brzo i lako otvara, mogu se videti sektori u ministarstvu, osobe za kontakt, osnovni propisi iz oblasti telekomunikacija i informatike, korisni linkovi i dr. Posetioci mogu da se uključe i u anketu o brzom internetu, koja će ministarstvu pomoći u sagledavanju stanja i mišljenjima korisnika.

Veoma je dobro što se na prvoj stranici sajta mogu videti i osnovni ciljevi na čijem će ostvarivanju raditi Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo. Kao osnovni ciljevi istaknuti su: razvoj tržišta modernih telekomunikacija i poštanskih usluga, omogućavanje da svako naselje dobije usluge iz skupa univerzalnih servisa, povećavanje broja korisnika interneta, uvođenje elektronske uprave i elektronskog poslovanja, razvoj sadržaja dostupnih na Internetu namenjenih građanima Srbije, proširenje tržišta informatičkih proizvoda i usluga i promocija zaštite intelektualne svojine.

Link ministarstva: www.mtid.sr.gov.yu

Leave a Reply