download
IT

Sajt Prijemni.infostud.com sproveo istraživanje o izboru studija među maturantima

Koji su motivi za nastavak školovanja? Šta maturanti žele da studiraju ove godine? Na osnovu kojih kriterijuma biraju studije? Kako će finansirati studije? Kako će se pripremati za prijemni ispit?

U potrazi za odgovorima na ova i druga pitanja vezana za izbor studija, sajt Prijemni.infostud.com, posvećen upisu na fakultete i visoke škole, sproveo je istraživanje o izboru studija među maturantima kojim je obuhvaćeno 1779 ispitanika.

Glavni motivi za nastavak školovanja

Navodeći razloge zbog kojih planiraju da nastave svoje obrazovanje, 79% anketiranih izjavilo je da žele da steknu više znanja u oblasti koja ih interesuje, a polovina ispitanika smatra da je sa diplomom lakše naći posao i ova su dva najbitnija razloga za nastavak školovanja. O studijama kao odskočnoj dasci za odlazak u inostranstvo razmišlja više od četvrtine anketiranih, dok svaki deveti učesnik istraživanja upisuje studije jer porodica to od njega očekuje. Jedna desetina ispitanika se odlučuje da studira jer ne žele da se zaposle odmah, a 7% učesnika istraživanja planira da nastavi obrazovanje jer ne znaju šta bi drugo radili posle srednje škole.

Šta maturanti žele da studiraju

Više od tri četvrtine anketiranih je donelo odluku o izboru studija pre marta, a svaki peti se još uvek dvoumi. Samo 3% ispitanika nema ideju šta žele da studiraju. Rezultati su pokazali da je internet imao značajnu ulogu u njihovom izboru i pomogao im da se informišu i izaberu studije, budući da u Srbiji postoji preko 200 visokoobrazovnih ustanova.

Ove godine, najpopularnije studije među maturantima su jezici i književnost koje namerava da upiše oko 8% ispitanika. Interesovanje za upis na medicinu i stomatologiju pokazuje 7% srednjoškolaca. Ekonomija, koja je prethodnih godina bila najpopularnija, sada je na trećem mestu po interesovanju maturanata. Slede psihologija i pravo za koje se odlučio isti broj ispitanika (4.5%). U popularnije oblasti ove godine spadaju još vojska/policija/kriminalistika, informacione tehnologije kao i političke nauke.

Interesovanja i mogućnost zapošljavanja presudni pri izboru fakulteta/visoke škole

Na pitanje kako su doneli odluku gde žele da studiraju, najveći procenat ispitanika, čak četiri petine je izjavio da su glavni kriterijum u odabiru studija njihova interesovanja. Svaki osmi ispitanik je studije birao na osnovu procene šta mu u budućnosti može biti najisplativije. Manji procenat ispitanika, oko 2% anketiranih je odluku doneo zahvaljujući savetu roditelja, a isti procenat učesnika istraživanja je izjavio da je trenutno finansijsko stanje bilo presudno za izbor studija. Ispitanici koji su označili opciju „Ostalo“ su ostavljali svoje komentare u otvoreno polje i najčešće navodili da su pri izboru uzimali u obzir ravnotežu između onoga što vole i onoga što im mogućnosti pružaju.

Finansiranje studija

Najveći broj maturanata, više od četiri petine, planira da finansira svoje studije iz budžeta Republike Srbije, a svaki deseti ispitanik očekuje da će mu studije platiti roditelji. Pored studija honorarni posao planira da pronađe 6% ispitanika, a tek 1% ispitanika ima nameru da aplicira za neku stipendiju (najčešće gradsku, sportsku, republičku ili stipendiju neke domaće ili strane fondacije).

Pripremanje za prijemni ispit

Petina ispitanika uopšte ne planira posebnu pripremu za predstojeći prijemni ispit jer smatra da im je postojeće znanje dovoljno da upišu studije. Najveći deo ispitanika, njih 54% planira da se priprema, dok 26% učesnika ankete nije odlučilo da li će ići na pripreme.

Leave a Reply