IT

Saopštenje predsednika Intela Paula Otellinija u vezi kazne Evropske komisije

Paul Otellini, predsednik i generalni direktor kompanije Intel Corporation, izdao je sledeće priopćenje u vezi sa odlukom Evropske komisije o Intelovu poslovanju:

Intel izražava izrazito neslaganje sa ovom odlukom. Smatramo da je odluka pogrešna i da ne uzima u obzir stvarno stanje na izrazito konkurentnom tržištu mikroprocesora, koje karakterizuje stalna inovacija, poboljšane performanse proizvoda i niže cene. Nije počinjena apsolutno nikakva šteta krajnjim korisnicima. Intel će uložiti žalbu“.

Smatramo da svojim poslovanjem nismo prekršili evropske zakone. Prirodan rezultat stanja na konkurentnom tržištu na kom postoje samo dva velika dobavljača jeste da će se, ako jedna kompanija ostvari veliku prodaju, prodajni rezultati druge kopanije smanjiti. Generalna direkcija za tržišno takmičenje Evropske komisije zanemarila je ili odbila da pribavi važne dokaze koji protivreče tvrdnjama iznesenima u ovoj odluci. Smatramo da ti dokazi pokazuju da tržište nagrađuje kompanije koje uspešno ispunjavaju njegove potrebe, dok je sa onima koje te potrebe ne ispunjavaju situacija obrnuta“.

Intel nikada ne prodaje proizvode ispod cene. Sa druge strane, dosledno ulažemo u inovaciju te proizvodnju i razvoj vrhunske tehnologije. Rezultat je toga da sebi možemo dopustiti smanjenje cene proizvoda da bismo se uspešnije takmičili na veoma konkurentnom tržištu, te da bismo svojim korisnicima širom sveta omogućili da u ceni proizvoda osete efikasnost kojom se dičimo kao vodeći svetski proizvođač mikroprocesora za masovno tržište“.

Iako čvrsto stojimo iza svojih stajališta, tokom žalbenog postupka ćemo sarađivati sa Komisijom da bismo garantovali sprovođenje njene odluke. Nadalje, ne treba ni najmanje sumnjati da će Intel i dalje ulagati u proizvode i tehnologije koje će Evropi i ostatku sveta ponuditi najbolje procesore na tržištu po nižim cenama“.

Leave a Reply