E-servisi · Internet · IT · Telekomunikacije

Saopštenje RATEL-a u vezi spornog Tehničkog uputstva

Predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) prof. dr Jovan Radunović se tokom jučerašnjeg dana sastao sa Poverenikom za informacije od javnog značaja, gospodinom Rodoljubom Šabićem, a kasnije i sa Zaštitnikom građana, gospodinom Sašom Jankovićem. Na ovim sastancima konstatovano je da je Uputstvo o tehničkim uslovima za uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže, koje je propisao RATEL, doneto u skladu sa načinom koji je propisan Zakonom o telekomunikacijama.

Kako je Vlada Republike Srbije 17.7.2008. uputila Skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim treba da budu precizno definisani postupci i radnje kojim bi se sprečila mogućnost zloupotrebe ovlašćenja, Zaštitnik građana, gospodin Saša Janković je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, uputio dopis Upravnom odboru RATEL-a, sa predlogom da razmotri mogućnost da stavi van snage ovaj dokument do donošenja pomenutog zakona.

Pošto je cilj donošenja ovog dokumenta bio zaštita od terorizma i kriminala, uz neophodnost poštovanja zaštite privatnosti, Upravni odbor RATEL-a će na prvoj narednoj sednici razmotriti ovaj predlog

3 thoughts on “Saopštenje RATEL-a u vezi spornog Tehničkog uputstva

  1. Stevan Majstorović

    Već sam pomislio da je “temperatura” oko ovog pala… To se ne sme dozvoliti dokle god se problem ne reši u prihvatljivm okvirima, a to je optimalna bezbednost bez ugrožavanja privatnosti uz jasnije zakone i tumačenja, izvodljivost i komponente međusobne kortrole.

  2. MIlan Post author

    jebiga ovi su se sagalsili da je sve “u skladu sa načinom koji je propisan Zakonom o telekomunikacijama.” ?!

Leave a Reply