Događaji · IT

Saradnja firme Extreme, Udruženja grafičara Srbije „Grafocentar“ i Asocijacije grafičara Vojvodine

Firma Extreme iz Beograda, Udruženje grafičara Srbije „Grafocentar“ i Asocijacija grafičara Vojvodine, potpisali su ugovor o dugoročnoj saradnji na polju grafičkog softvera, u cilju upoznavanja grafičkih radnika sa novim tehnologijama kao i informisanja u ovoj oblasti. Ova saradnja će se ogledati u brojnim pogodnostima koje će članovi pomenutih udruženja imati pri kupovini softvera, a u koje spadaju popusti u ceni, konsultacije vezane za optimalnu nabavku, kao i postprodajna podrška.

Na saradnju Extreme, Udruženje grafičara Srbije „Grafocentar“ i Asocijacija grafičara Vojvodine odlučili su se u želji da doprinesu razvoju primenjene umetnosti i dizajna kroz pružanje načina za unapređenje procesa rada, koji neće podrazumevati velike investicije, a mogu doneti mnoge prednosti. Osnovna ideja je da se udruživanjem iskustva i ideja, grafičarima omogući informisanje na jednom mestu čime bi se pojednostavio njihov svakodnevni rad i pružio osnov za usmerenje na kreativne aktivnosti.

Za sve dodatne informacije slobodno pošaljite upit na [email protected], nazovite na tel. 011 3836941 i 011 3836942 ili kontaktirajte:

Udruženje grafičara Srbije „Grafocentar“
– Saša Jakšić, [email protected], 064 111 9095

Asocijaciju grafičara Vojvodine
– Vojislav Miković, [email protected], 021 47 80 308

Leave a Reply