Događaji · IT

Saradnja GALEB-a i Mozzart kladionica u IT opremanju

Ugovor između “Galeb Group”-a i lanca kladionica “Mozzart” je potpisan krajem jula ove godine. Dogovorena je isporuka termalnih štampača i bar kod čitača, kao i termalnih rolni koje su prateći program. “Mozzart” u svom sistemu ima oko 400 uplatnih mesta u Srbiji.

Pored uplatnih mesta u Srbiji, isporučeni su štampači i bar kod čitači za Makedoniju. “Mozzart” kladionice posluju i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rumuniji. U narednom periodu, predstoje pregovori oko pokrivanja ovih zemalja sa “Galeb”-ovom opremom.

“Galeb”-ova fabrika “Zimpa” za istog partnera proizvodi i kućišta za kladioničarske aparate koji se nalaze u prostorima “Mozzart” kladionica.

Potpisivanje ugovora za štampače, bar kod čitače i termalni papir, otvara mogućnost i za proširenje saradnje i u oblasti tradicionalnog programa a prvenstveno se misli na agregate i proizvode “Galeb GTE”, a to su UPS sistemi.

Leave a Reply