IT

Saradnja Megatrend univerziteta i kompanije Microsoft

Megatrend univerzitet i kompanija Microsoft potpisali su 20. decembra Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, čime će 26 hiljada studenata ovog Univerziteta dobiti mogućnost da tokom studiranja korsti najsavremeniji Microsoft softver, kako na fakultetu, tako i kod kuće. Ugovor su potpisali rektor Megatrend univerziteta, profesor doktor Mića Jovanović i direktor Microsoft-a za saradnju sa javnim sektorom za region Centralne i Istočne Evrope, Pjerpaolo Taljente.

Sagovornici:
Pjerpaolo Taljente, direktor korporacije Microsoft za saradnju sa javnim sektorom za region Centralne i Istočne Evrope
prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta

Leave a Reply