IT

Saradnja Računarskog fakulteta sa Centrom za srpske studije.

Menadžer Računarskog fakulteta, Igor Mijatović, i Predrag Đuknić, predsednik UO Centra za srpske studije, potpisali su protokol o saradnji. U tom cilju RAF će ustupiti svoje prostorije za niz edukativnih aktivnosti, istraživački i naučni rad studenata CSS-a.

“Naša misija je unapređenje saznanja o srpskoj političkoj i kulturnoj istoriji, promovisanje projekata koji podstiču razvijanje novog identiteta naše političke zajednice na demokratskim vrednostima, sa naglaskom na demokratsku tradiciju Srbije.” – izjavio je Predrag Đuknić, predstavnik Centra za srpske studije.

Seminar će pohađati 30 studenata sa Pravnog, Filološkog i Fakulteta političkih nauka, kao i nekoliko studenata RAF-a.

Leave a Reply