IT

Sastanak radne grupe “Geografski informacioni sistemi za statistiku”

U periodu od 08.03. do 09.03.2012. godine, u Luksemburgu, održan je zajednički sastanak predstavnika nacionalnih katastarsko-kartografskih agencija sa nacionalnim zavodima za statistiku.

U prostorijama Eurostat-a (Statistička kancelarija Evropske unije) održana je radionica radne grupe “Geografski informacioni sistemi za statistiku” koja ima za cilj da inicira blisku saradnju nacionalnih katastarsko-kartografskih i statističkih zavoda u oblasti geoprostornih informacija i statističkih podataka.

Tokom radionice prezentovano je između ostalog sledeće:

  • Izveštaj o napretku na projektu GISCO (Geographical Information System at the COmmission) – koji predstavlja Eurostat-ov servis za promovisanje korišćenja GIS-a u okviru evropskog statističkog sistema i Komisije, i jedan je od lidera Inspire inicijative
  • Izveštaj o implementaciji Inspire direktive tokom 2011., razvoja Inspire geoportala, veze Inspire i EuroGeographics-a i odnosa Inspire i nacionalnih statističkih zavoda

Tokom diskusija o aktivnostima u budućem periodu, prevashodno na implementaciji Inspire direktive, zaključeno je da bi integracija dva izvora informacija, geoprostornih i statističkih, olakšala praćenje i razumevanje ljudskih i prirodnih fenomena, i obezbedila bolje informacije za kreiranje politika i donošenje odluka na raznim nivoima.

Leave a Reply